Pomoc pre Jednoduché vyhľadávanie

Pomoc k online katalógu IPAC.

Jednoduché vyhľadávanie umožňuje zadať hľadaný termín do vyhľadávacieho poľa a vyhľadať tak záznamy, ktoré zadaný termín obsahujú (vo všetkých poliach, názvoch, autoroch, kľúčových slovách a pod.).

Čo môžete uviesť do termínu?

  • viac slov, ktoré sa v indexe budú nachádzať súčasne, nezávisle na poradí, napr. technológie informačné
  • viac slov, z ktorých sa v indexe môžu nachádzať len niektoré technológia or informačné
  • jedno slovo technológia
  • časť slova – pravostranné rozšírenie nahradíte hviezdičkou technolog*
  • frázu v dvojitých úvodzovkách – časť textu „kurz pre kvalifikovaných“
  • termín uvedený strieškou ^škola – termín sa bude nachádzať v indexe na prvom mieste

V termíne nie je potrebné rozlišovať veľké a malé písmená, defaultne je tiež zapnuté vyhľadávanie v ASCII – teda bez rozlíšenia diakritiky.

Špeciálne znaky v zadanom termíne sa pri vyhľadávaní ignorujú. Ak uvediete vo vyhľadávacom termíne špeciálny znak, bude nahradený medzerou, pretože rovnako sú upravené termíny v indexoch.
Teda napr. názov titulu 2 a 1/2 bude zaindexovaný a vyhľadávaný ako 2 a 1 2
Ak vo vyhľadávacom termíne uvedieme niektoré špeciálne znaky, môže vyhľadávanie v určitých prípadoch skončiť chybou. Preto doporučujeme tieto znaky vynechávať.
Zoznam špeciálnych znakov, ktoré sa vo vyhľadávaných termínoch ignorujú:
! @ # $ % ^ & * ( ) - + = [ ] { } \ , . / < > ? ; ' : " | ®

Formulář - Jednoduché vyhľadávanie

Ako využiť vyhľadávacie operátory vo vyhľadávaní?

Je možné pridať viac vyhľadávacích polí a dotazy kombinovať pomocou vyhľadávacích operátorov.
Vyhľadávacie operátory umožňujú presnejšiu formuláciu dotazu.
Používanie vyhľadávacích operátorov vyžaduje podporu JavaScriptu.

Termín, ktorý zužuje dotaz - operátor: a súčasne

Výsledkom budú záznamy, v ktorých sa objavujú zároveň oba termíny, A aj B.

Operátor: súčasne

Termín, ktorý dotaz rozširuje - operátor: alebo

Výsledkom budú záznamy, v ktorých sa objavuje buď termín A alebo termín B.

Operátor: alebo

Termín, ktorý chcete vylúčiť z hľadania - operátor: a nie je

Výsledkom budú záznamy, v ktorých bude termín A, ale nebude termín B.

Operátor: nie

Našepkávač

Našepkávač je pomocník, ktorý pri zadávaní dotazu zobrazí pod vyhľadávacím poľom ponuku výrazov podľa počiatočných znakov, ktoré ste už napísali. Môžete tak vyhľadávať dlhšie slová alebo slovné spojenia bez toho, aby ste ich museli celé vypisovať.

Našepkávač

Rozšírené vyhľadávanie

Ak potrebujete vyhľadávaný dotaz ešte viac upresniť, t.j. pridať doplňujúce limity a obmedzenia, môžete použiť Rozšírené vyhľadávanie.


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.