Basket

  Untick selected:   0
 1. Personal nameČaplovič, Ľubomír, 1955-
  Other nameČaplovič, Ľ.
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (9) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (1) - zborník (príspevkov)
  (11) - bakalárska práca
  (47) - diplomová práca
  (6) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - prihl.úžitkového vzoru
  (311) - článok
  person

  person