Number of the records: 1  

Ferencey, Viktor, 1946-

  1. Record numberstu57193
    Date18.11.2019
    Personal nameFerencey, Viktor, 1946-
    Other nameFerencey, V.
    Noteprof. Ing., PhD.
    AIS ID2209
    Notedo r. 2009 - SjF STU
    Súčasné pracovisko 030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2017 -
    030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 90% ; 18.10.2017 -
    Predch. pracovisko 030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2009 -31.08.2016
    030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2016 -30.09.2017
    030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z2 - výskumník) ; 100% ; 01.11.2017 - 31.10.2018
    030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 66.66% ; 01.11.2018 - 31.12.2018
    030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 66.66% ; 01.01.2019 -30.09.2019
    Collection kindosoby
    References (3) - monografia
    (7) - učebnica
    (1) - výskumná správa
    (2) - zborník (príspevkov)
    (30) - bakalárska práca
    (31) - diplomová práca
    (6) - dizertačná práca
    (1) - patentový spis
    (2) - prihl.úžitkového vzoru
    (118) - článok
    person

    person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.