Number of the records: 1  

HCS model 3E - mikro-riešenie makro-problémov - trvale udržateľný rozvoj (TUR)

 1. Title statementHCS model 3E - mikro-riešenie makro-problémov - trvale udržateľný rozvoj (TUR)
  Main entry-name Hatiar, Karol, 1949- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Sakál, Peter, 1951- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Cook, T.M. (Author)
  Bršiak, Viliam (Author)
  Sekera, Branislav (Author) - MTF Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Výboch, Jozef, 1977- (Author) - MTF Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
  In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni : Sborník z mezinárodní vědecké konference. Brno, 28.-30. května 2007. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. -- ISBN 978-80-7194-970-1. -- s.144-151
  Subj. Headings ergonómia
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2007
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.