Number of the records: 1  

Numerická simulácia vlastností tuhých látok na mikroskopickej úrovni

 1. Title statementNumerická simulácia vlastností tuhých látok na mikroskopickej úrovni : dát. obhaj. 16.11.2016, č. ved. odboru 5-2-48
  Main entry-name Vitkovská, Eva Z3 (Author) - FEI Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
  Another responsib. Ballo, Peter Z1 (Thesis advisor) - FEI Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
  Translated titleNumerical simulation of properties of solid states on microscopic level
  Issue dataBratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FacultyFEI
  Date of acceptation16.11.2016
  Degreee discipline5.2.48. fyzikálne inžinierstvo
  Degree programD-FYZ
  Phys.des.120 s., príl., AUTOREF. 2016, 23 s.
  Subj. Headingsgenetický algoritmus
  optimalizácia
  simulované žíhanie
  rekonštrukcia
  ab initio
  pásmová štruktúra
  doba života pozitrónu
  hranice zŕn
  oxid uraničitý
  magnetizmus
  relaxácia
  železo
  simulated annealing
  genetic algorithm
  grain boundaries
  magnetism
  ab initio
  positron lifetime
  optimization
  iron
  uranium dioxide
  relaxation
  reconstruction
  band structure
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130794
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284ED01571E*ZP- 434Fakulta elektrotechniky a informatikyKnižnica FEI

Number of the records: 1