Number of the records: 1  

Využitie spotových a termínových obchodov v Železiarňach Podbrezová, a.s

 1. Title statementVyužitie spotových a termínových obchodov v Železiarňach Podbrezová, a.s. : Diplomová práca
  Main entry-name Votroubeková, Karin (Author)
  Another responsib. Chynoradská Šefčíková, Miriam (XXX) - MTF Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  FacultyMTF
  Phys.des.89 s príl (1 CD-ROM)
  Subj. Headings priemyselné inžinierstvo a manažment
  spotové obchody
  finančné trhy
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M075418M*DP-6492Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable