Number of the records: 1  

Miestne strategické plánovanie a jeho väzby s územným plánovaním

 1. Title statementMiestne strategické plánovanie a jeho väzby s územným plánovaním
  Main entry-name Coplák, Jaroslav (Author)
  Translated titleLocal Strategic Planning and its Relations with Land-use Planning
  Issue data2014
  FacultyFAR
  Date of acceptation10.04.2014
  Degree programnull
  Subj. Headingsstrategické plánovanie, územné plánovanie
  stratégia, obec, scenár rozvoja
  participácia verejnosti,
  program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
  strategic planning, land-use planning
  strategy, municipality, development scenario
  public participation,
  programme of economic and social development
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=43579
  Document kindDHP - habilitačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Year2014
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284AB01189A* 9364/VFakulta architektúryštudovňa v knižniciIn-Library Use Only