Number of the records: 1  

Buranská, Eva, 1984-

 1. Record numberstu115294
  Date18.10.2022
  Personal nameBuranská, Eva, 1984-
  Other nameBuranská, E.
  Notepozri tiež Kucháriková Eva
  AIS IDA000028428
  Noteod 15.1.2013 na rodičovskej dovolenke
  Súčasné pracovisko 063800: MTF Katedra výrobných zariadení a systémov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2016 -
  065200: MTF Katedra bezpečnostného inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2022 -
  Predch. pracovisko 063800: MTF Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2010 - 30.09.2011
  063800: MTF Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2011 - 31.01.2013
  063800: MTF Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (Z8 - čiast. úväzok) ; 25.01% ; 01.02.2013 - 31.08.2013
  063800: MTF Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2013 - 30.09.2013
  063800: MTF Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2013 - 31.08.2016
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 22.08.2002 - 18.08.2005
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 26.09.2005 - 05.06.2007
  063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2007 - 23.08.2010
  063800: MTF Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2016 - 30.09.2016
  065200: MTF Katedra bezpečnostného inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2010 - 30.09.2011
  065200: MTF Katedra bezpečnostného inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2011 - 31.01.2013
  065200: MTF Katedra bezpečnostného inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 25.01% ; 01.02.2013 - 31.08.2013
  065200: MTF Katedra bezpečnostného inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2013 - 30.09.2013
  065200: MTF Katedra bezpečnostného inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2013 - 31.08.2016
  065200: MTF Katedra bezpečnostného inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2016 - 30.09.2016
  065200: MTF Katedra bezpečnostného inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2016 - 31.12.2018
  065200: MTF Katedra bezpečnostného inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2019 - 30.09.2019
  065200: MTF Katedra bezpečnostného inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2019 - 30.09.2022
  ID SCOPUS 55769155300
  ID WOS O-4453-2019
  ORCID 0000-0002-2382-7508
  Collection kindosoby
  References (1) - osoby
  (7) - bakalárska práca
  (16) - diplomová práca
  (2) - patentový spis
  (4) - prihl.úžitkového vzoru
  (34) - článok
  person

  person

Number of the records: 1