Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie spôsobu posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania zamestnancov v podniku TECHNOS, a.s

  1. priemyselné manažérstvo. Industrial Management. education. efektívnosť. vzdelávanie. hodnotenieKolesárová, Karin, 1991- Návrh opatrení na zdokonalenie spôsobu posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania zamestnancov v podniku TECHNOS, a.s. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012. -- 55s CD ROM. Hrablik, Martin, 1975-

Number of the records: 1