Number of the records: 1  

Božek, Pavol, 1954-

 1. Personal nameBožek, Pavol, 1954-
  Other nameBožek, P.
  Collection kindosoby
  References (18) - monografia
  (2) - príručka
  (3) - skriptá
  (2) - slovník
  (13) - učebnica
  (7) - výskumná správa
  (1) - zborník
  (1) - dokument (viac kapitol)
  (1) - zborník (príspevkov)
  (31) - bakalárska práca
  (116) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (1) - multimédium - CD Rom
  (23) - patentový spis
  (19) - prihl.úžitkového vzoru
  (1) - elektronické dokumenty
  (350) - článok
  (1) - xxx
  (3) - xxxx
  person

  person

Number of the records: 1