Number of the records: 1  

CO-MAT-TECH 2001

 1. CO-MAT-TECH 2001 : 9. medzinárodná vedecká konferencia. Trnava, 25.-26. október 2001. Zväzok 1.
  Rešetová Kvetoslava (Compiler) ; M9300 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 420 s
  ISBN 80-227-1591-3
  inžinierstvo materiálové technológie výrobné zariadenia výrobné
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (40) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book


Number of the records: 1