Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie spôsobu posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania zamestnancov v podniku TECHNOS, a.s

 1. Title statementNávrh opatrení na zdokonalenie spôsobu posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania zamestnancov v podniku TECHNOS, a.s.
  Main entry-name Kolesárová, Karin, 1991- (Author) - MTF Materiálovotechnologická fakulta
  Another responsib. Hrablik, Martin, 1975- (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposition of measures to improve the way of review and evaluation of employee educational effectiveness at company TECHNOS, a.s.
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  Phys.des.55s CD ROM
  Subj. Headings priemyselné manažérstvo
  Industrial Management
  education
  efektívnosť
  vzdelávanie
  hodnotenie
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Copy count1, currently available 0
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1