Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie spôsobu posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania zamestnancov v podniku TECHNOS, a.s

 1. Title statementNávrh opatrení na zdokonalenie spôsobu posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania zamestnancov v podniku TECHNOS, a.s.
  Main entry-name Kolesárová, Karin, 1991- (Author) - MTF Materiálovotechnologická fakulta
  Another responsib. Hrablik, Martin, 1975- (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposition of measures to improve the way of review and evaluation of employee educational effectiveness at company TECHNOS, a.s.
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  Phys.des.55s CD ROM
  Subj. Headings priemyselné manažérstvo
  Industrial Management
  education
  efektívnosť
  vzdelávanie
  hodnotenie
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71219
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M*BP-5689Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1