Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Návrh opatrení na zefektívnenie výrobnej linky ABB GU/HVB v podmienkach Enics Slovakia s.r.o. s využitím metód štíhleho manažmentu

Juríková, Monika
book