Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Zborník príspevkov a prednášok z odbornej konferencie pri príležitosti 25. výročia prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros

book, ISBN: 978-80-972845-3-4