Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Vežový vodojem - metodika a výsledky tvorivého cvičenia z predmetu Výrobné a inžinierske stavby v akademickom roku 2019_2020

Ilkovič, Ján
article