Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Skúmanie vplyvu hodnoty pracovného napätia na úroveň lesku pri úprave povrchu odliatkov plazmovým výbojom v elektrolyte

Michalíková, Miriama
book