Search results

Records found: 891  
Your query: All Fields = ("matlab")
 1. Explicit Model Predictive Control Design for Systems with fast Dynamics
  Krištof Michal ; 047000  Oravec Juraj ; 047220 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 30.05.2022 ; kybernetika ; I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163525
  diplomová práca
  book

  book

 2. Tvorba laboratórneho modelu pre potreby predmetu RSMK
  Kleman Kristián ; 020020  Bartalský Lukáš ; 020020 (Thesis advisor)
  2022
  SJF ; 08.06.2022 ; kybernetika ; I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165228
  diplomová práca
  book

  book

 3. Modelovanie mechatronického systému v prostredí Matlab Simscape
  Sulčan Martin ; 030400  Hypiusová Mária ; 030400 (Thesis advisor)
  2022
  FEI ; 30.06.2022 ; kybernetika ; B-AM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142495
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Riadenie mechatronického systému v prostredí Matlab
  Nemec Adam ; 030400  Rosinová Danica ; 030400 (Thesis advisor)
  2022
  FEI ; 30.06.2022 ; kybernetika ; B-AM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156182
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Numerické simulácie dynamických systémov
  Dobiáš Peter ; 031000  Tárník Marián ; 031000 (Thesis advisor)
  2022
  FEI ; 28.06.2022 ; kybernetika ; B-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156378
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Rozoznávanie hudobných štýlov pomocou neurónových sietí
  Klačanský Miroslav ; 066000  Schreiber Peter ; 066000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 09.06.2022 ; kybernetika ; I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158342
  diplomová práca
  book

  book

 7. Predikcia výrobných cieľov pomocou neurónových sietí
  Izakovič Šimon ; 066000  Červeňanská Zuzana ; 066000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 08.06.2022 ; kybernetika ; I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164176
  diplomová práca
  book

  book

 8. Correction of watercourses in maps using airborne laser scanning data
  Homola Tomáš ; 010220  Tomek Lukáš ; 010220 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 14.06.2022 ; matematika ; B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156569
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Systém na monitorovanie a vzdialené ovládanie trenažéra kogeneračnej jednotky
  Homolová Lívia ; 047220  Kvasnica Michal ; 047000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 30.05.2022 ; kybernetika ; I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163523
  diplomová práca
  book

  book

 10. Diagnostika porúch výrobných systémov s využitím metód umelej inteligencie
  Detrich Dominik ; 066000  Halenár Igor ; 066000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 08.06.2022 ; kybernetika ; I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157972
  diplomová práca
  book

  book