Search results

 1. Využitie umelej inteligencie pri stratégií rozhodovania prechodu mobilnej stanice
  Brezáni Alexander ; 070400  Bencel Rastislav ; 070400 (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-IT2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157291
  diplomová práca
  book

  book

 2. Vplyv parametrov krídla na nestabilitu typu flutter
  Dudáš Jakub ; 020010  Gašparovič Ľuboš ; 020010 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 12.07.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo, kybernetika ; Degree program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159332
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Modeling and simulation of dynamic systems in Matlab
  Khan Mohammednadeemkhan ; 020010  Garan Martin ; 020010 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 13.07.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo, kybernetika ; Degree program : B-AMAMxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134620
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Riadenie tepelného procesu s využitím systému SIMATIC IOT2000
  Benko Adam ; 020020  Juhás Martin ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 13.07.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160073
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Riešenie nosníkov z pružnosti a pevnosti využitím Matlabu
  Pogányová Júlia ; 020010  Garan Martin ; 020010 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 12.07.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo, kybernetika ; Degree program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165612
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Modelovanie a simulácie mechatronických systémov v Matlab Simulink/Simscape
  Hraška Martin ; 020010  Garan Martin ; 020010 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 12.07.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo, kybernetika ; Degree program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150347
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh a implementácia softvérového senzora pre riadenie optiky iónového zväzku 500 kV iónového implantátora MTF STU
  Melicherčík Martin ; 066000  Noga Pavol ; 067000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158009
  diplomová práca
  book

  book

 8. Riadenie mobilného robota pomocou neuro-evolúcie
  Szabó Viktor ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142683
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Riadenie otáčok jednosmerného motora
  Haraslín Leonard ; 031000  Ernek Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149964
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Riadenie robotického systému pomocou posilňujúceho učenia
  Škvara Ján ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150009
  bakalárska práca
  book

  book