Search results

 1. Corporate nameSjF Centrum prevencie znečisťovania
  Other title020960
  225
  Centrum prevencie znečisťovania
  CPZ
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 2. Corporate nameSjF Centrum technologického transferu kvality
  Other title020955
  224
  Centrum technologického transferu kvality
  CTTK
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 3. Corporate nameSjF Detašované pracovisko Trenčín
  Other title020950
  223
  Detašované pracovisko Trenčín
  DP Trenčín
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 4. Corporate nameSjF Katedra jazykov a spoločenských vied
  Other titleJ330
  020330
  54
  Katedra jazykov a spoločenských vied
  KJSV
  See also (g) SjF Strojnícka fakulta
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 5. Corporate nameSjF Knižnica a informačné stredisko
  Other title020680
  220
  Knižnica a informačné stredisko
  KIS
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 6. Corporate nameSjF Realizačné pracovisko
  Other title020610
  218
  Realizačné pracovisko
  R. centrum
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 7. Corporate nameSjF Výpočtové stredisko
  Other title020650
  219
  Výpočtové stredisko
  VS
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation