Search results

 1. Personal nameAdamík, Michal, 1989-
  Other nameAdamík, M.
  Collection kindosoby
  References (5) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (7) - článok
  person

  person

 2. Personal nameBabinec, Andrej, 1985-
  Other nameBabinec, A.
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (2) - zborník (príspevkov)
  (20) - bakalárska práca
  (27) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - patentový spis
  (2) - prihl.úžitkového vzoru
  (84) - článok
  person

  person

 3. Personal nameBahník, Pavol, 1983-
  Other nameBahník, P.
  Collection kindosoby
  References (1) - diplomová práca
  (3) - článok
  person

  person

 4. Personal nameBachratý, Michal, 1983-
  Other nameBachratý, M.
  Collection kindosoby
  References (3) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (8) - článok
  person

  person

 5. Personal nameBalogh, Richard, 1969-
  Other nameBalogh, R.
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (6) - zborník (príspevkov)
  (32) - bakalárska práca
  (52) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (82) - článok
  person

  person

 6. Personal nameBalogh, Szabolcs, 1988-
  Other nameBalogh, S.
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  person

  person

 7. Personal nameBan, Jozef, 1986-
  Other nameBan, J.
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (1) - dizertačná práca
  (10) - článok
  person

  person

 8. Personal nameBanásová, Dominika, 1994-
  Collection kindosoby
  References (2) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (2) - článok
  person

  person

 9. Personal nameBátora, Vladimír, 1990-
  Other nameBátora, V.
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (14) - článok
  person

  person

 10. Personal nameBeniak, Marián, 1983-
  Other nameBeniak, M.
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (10) - článok
  person

  person