Search results

 1. Corporate nameFAD Kabinet jazykov
  Other title050330
  154
  Kabinet jazykov
  KJ
  FA Kabinet jazykov
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 2. Corporate nameFAD Kabinet počítačovej podpory architekt. a urban. tvorby
  Other title050360
  156
  Kabinet počítačovej podpory architekt. a urban. tvorby
  KPPaUT
  FA Kabinet počítačovej podpory architekt. a urban. tvorby
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 3. Corporate nameFAD Katedra architekt. tvorby budov pre administratívu
  Other title050190
  143
  Katedra architekt. tvorby budov pre administratívu
  KATBA
  FA Katedra architekt. tvorby budov pre administratívu
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 4. Corporate nameFAD Katedra architektonickej tvorby budov pre kultúru
  Other title050200
  144
  Katedra architektonickej tvorby budov pre kultúru
  KATBK
  FA Katedra architektonickej tvorby budov pre kultúru
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 5. Corporate nameFAD Katedra architektonickej tvorby obytných budov
  Other title050180
  142
  Katedra architektonickej tvorby obytných budov
  KATOB
  FA Katedra architektonickej tvorby obytných budov
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 6. Corporate nameFAD Katedra dejín architektúry a umenia
  Other title050280
  152
  Katedra dejín architektúry a umenia
  KDAaU
  FA Katedra dejín architektúry a umenia
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 7. Corporate nameFAD Katedra dizajnu
  Other title050160
  140
  Katedra dizajnu
  KD
  FA Katedra dizajnu
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 8. Corporate nameFAD Katedra experimentál. a ekologicky viazanej tvorby
  Other title050260
  150
  Katedra experimentál. a ekologicky viazanej tvorby
  KE a EVT
  FA Katedra experimentál. a ekologicky viazanej tvorby
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 9. Corporate nameFAD Katedra interiéru, výstavníctva a scénografie
  Other title050250
  149
  Katedra interiéru, výstavníctva a scénografie
  KI V a S
  FA Katedra interiéru, výstavníctva a scénografie
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 10. Corporate nameFAD Katedra konštrukčno - technických disciplín
  Other title050170
  141
  Katedra konštrukčno - technických disciplín
  KK - TD
  FA Katedra konštrukčno - technických disciplín
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation