Search results

 1. Corporate nameMTF Oddelenie humanitných vied
  Other title060110
  477
  Section of Humanities
  OHV
  M0110
  MTF Katedra matematiky
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 2. Corporate nameMTF Oddelenie jazykov
  Other title060120
  M0120
  480
  Section of Languages
  Oddelenie odbornej jazykovej prípravy
  OJ
  Oddelenie jazykov
  MTF Katedra mechaniky strojov
  MTF Oddelenie odbornej jazykovej prípravy
  MTF Oddelenie jazykov
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 3. Corporate nameMTF Oddelenie telesnej výchovy a športu
  Other title060130
  481
  Section of Physical Education and Sport
  OTVŠ
  M0130
  MTF Katedra materiálového inžinierstva
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation