Search results

 1. Úloha vegetačných striech pri zmierňovaní zmeny podnebia
  Klincová Veronika ; 010180 
  Strechy 2020 : . CD-ROM, s. 176-183
  vegetačné strechy zmena klímy odtok zo zrážok mestský tepelný ostrov retencia green roofs climate change urban heat island retention
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Základné faktory ovplyvňujúce mestskú mikroklímu
  Hépal Martin ; V180  Puškár Anton ; V180
  Advanced Building Construction and Materials 2014 : . CD-ROM, s. 133-138
  mestská mikroklíma územné plánovanie mestský tepelný ostrov
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article