Search results

 1. Analýza vplyvu vzdutia v odľahčovacej komore na prietok odpadových vôd pomocou CFD simulácie
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Wittmanová Réka ; 010280 Marko Ivana ; 010280
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 65, č. 1-2 (2022), s. 29-35
  odľahčovacia komora CFD analýza odpadové vody
  http://www.zzvh.sk/data/files/778_vodohospodarsky-spravodajca-01_02_2022_cc-webovka.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Efektívne nakladanie s odpadovými vodami v obci Buzica
  Jarabinský Lukáš ; 010280  Marko Ivana (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2022 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164032
  diplomová práca
  book

  book

 3. Revitalizácia školského areálu
  Pritzová Simona ; 010280  Marko Ivana (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2022 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169892
  diplomová práca
  book

  book

 4. Spôsoby manažovania dažďových vôd v urbanizovanom území a možnosti jej využitia
  Bartošová Eliška ; 010280  Marko Ivana (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2022 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : B-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159175
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Návrh kúpacieho jazierka
  Záborský Martin ; 010280  Marko Ivana (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2022 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : B-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159538
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Case study of a recycling center
  Kalbasi Nima ; 010280  Marko Ivana (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 13.06.2022 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-CExA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159707
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh športovo-rekondičného areálu pre obec
  Pritzová Simona ; 010280  Marko Ivana ; 010280 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2021 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : B-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146091
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Variabilita povrchového odtoku a jej vplyv na kvalitu vôd v urbanizovanom území
  Marko Ivana ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145704
  dizertačná práca
  book

  book

 9. Modern problems of water purification in the regions of the Russian Federation on the example of the Tambov region
  Portnov Maksim  Tarabrina Ekaterina Marko Ivana ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . CD-ROM, s. 109-116
  plumbing reservoir the method of pulling water purification water supply system
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Impact of urbanization on the sewer network catchments: pluvial floods
  Wittmanová Réka ; 010280  Marko Ivana ; 010280 Šutúš Marek ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . CD-ROM, s. 153-160
  extreme precipitation pluvial floods sewer network urbanization
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article