Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth 0033205^"
 1. Image preprocessing-based ensemble deep learning classification of diabetic retinopathy / aut. Péter Mácsik, Jarmila Pavlovičová, Slavomír Kajan, Jozef Goga, Veronika Kurilová
  Mácsik Péter ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 Kajan Slavomír ; 031000 Goga Jozef ; 031000 Kurilová Veronika ; 030510
  IET Image Processing . Vol. 18, Iss. 3 (2024), s. 807-828
  https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/ipr2.12987
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Klasifikácia diabetickej retinopatie počítačovými algoritmami
  Sátor-Érsek Mátyás ; 031000  Mácsik Péter ; 031000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 27.06.2023 ; kybernetika ; B-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162992
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Metódy diagnostiky diabetickej retinopatie na obrazoch sietnice
  Mácsik Péter ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2023
  FEI ; 25.01.2024 ; kybernetika ; D-RK . - 158 s., Autoref. 2023, 41 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChildO82E3&sid=1105D38F4A7A0932BEE0D7DD8B9E&seo=CRZP-detail-kniha
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 4. Laserové podpovrchové gravírovanie trojrozmernej sochy do krištáľového skla rozložením referenčného obrazu na základné geometrické tvary : prihláška úžitkového vzoru č. 50012-2023, dátum podania prihlášky: 23.02.2023, dátum zverejnenia prihlášky: 14. 6. 2023, Úžitkový vzor č. 9876, dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu: 11. 10. 2023, Vestník ÚPV SR č.: 19/2023 / aut. Jozef Goga, Jarmila Pavlovičová, Miloš Oravec, Zuzana Rábeková, Péter Mácsik
  Goga Jozef ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 Oravec Miloš ; 035000 Rábeková Zuzana ; 035000 Mácsik Péter ; 031000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2023 . - 9 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50012-2023?csrt=111448748043027
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 5. Comparison of neural models for modeling dynamic changes in microgrids / aut. Slavomír Kajan, Péter Mácsik, Ladislav Körösi, Jozef Goga, Jarmila Pavlovičová
  Kajan Slavomír ; 031000  Mácsik Péter ; 031000 Körösi Ladislav ; 031000 Goga Jozef ; 031000 Pavlovičová Jarmila ; 031000
  2022 Cybernetics & Informatics (K&I) . [5] s.
  neural model microgrid NNARX LSTM GRU neural network
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9925923
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Modelovanie dynamických procesov v mikrogridoch pomocou LSTM and GRU rekurentných neurónových sietí / aut. Slavomír Kajan, Ladislav Körösi, Péter Mácsik, Jarmila Pavlovičová
  Kajan Slavomír ; 031000  Körösi Ladislav ; 031000 Mácsik Péter ; 031000 Pavlovičová Jarmila ; 031000
  Inteligentné a bezpečné informačno komunikačné technológie a systémy : . S. 85-89
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Local binary CNN for diabetic retinopathy classification on fundus images / aut. Péter Mácsik, Jarmila Pavlovičová, Jozef Goga, Slavomír Kajan
  Mácsik Péter ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 Goga Jozef ; 031000 Kajan Slavomír ; 031000
  Acta Polytechnica Hungarica . Vol. 19, no. 7 (2022), s. 27-45
  CAD Binary classification Memory reduction Learnable parameters
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Spracovanie obrazov očnej sietnice na diagnostické účely v medicíne
  Mácsik Péter ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2020
  FEI ; 08.06.2020 ; informatika ; I-API . - 83 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F0D9EA643ED4040314EB101BE0B8&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 9. Návrh algoritmov autonómneho riadenia pohybových systémov
  Mácsik Péter ; 031000  Bucz Štefan (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; 04.07.2018 ; 9.2.9. aplikovaná informatika ; B-API . - 60 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123334
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.