Search results

 1. English faculty performance evaluation programme / aut. Andrea Dawson
  Dawson Andrea ; 030330 
  1st Nitra Postgraduate Conference in English Studies : . S. 106-119
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Kvalita, kvantita a opodstatnenosť rečového prejavu učiteľa vo vyučovaní cudzích jazykov / aut. Andrea Dawson
  Dawson Andrea ; 030330 
  Edukácia . Roč. 3, č. 1 (2019), s. 33-38
  efektivita vyučovania cudzie jazyky rečový prejav učiteľa sebareflexia facilitátor
  článok zo zborníka
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Riešenie úloh rečového typu vo výučbe odborného anglického jazyka / aut. Andrea Dawson
  Dawson Andrea ; 030330 
  Cudzie jazyky v premenách času IX : . CD-ROM, S. 180-191
  výučba odborného anglického jazyka riešenie úloh rečového typu facilitácia zručnosti a kompetencie študentov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. English faculty performance evaluation programme / aut. Andrea Dawson
  Dawson Andrea ; 030330 
  1st Nitra Postgraduate Conference in English Studies : . S. 12-13
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 5. Kvalitatívny pedagogický výskum na Slovensku: Ako získať ochotných účastníkov? / aut. Andrea Dawson
  Dawson Andrea ; 030330 
  Juvenilia Paedagogica 2019 : . S. 53-58
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Kvalita, kvantita a opodstatnenosť rečového prejavu učiteľa vo vyučovaní cudzích jazykov / aut. Andrea Dawson
  Dawson Andrea ; 030330 
  Výchova a vzdelávanie 2018 : Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi : . CD-ROM, S. 16-17
  efektivita vyučovania cudzie jazyky rečový prejav učiteľa sebareflexia facilitátor
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 7. Self-reflection and self-evaluation as tools increasing effectiveness of foreign language teaching : Classroom teacher talk / aut. Andrea Dawson
  Dawson Andrea ; 030330 
  R&E source [elektronický zdroj] : . Special issue 13 (2018), online, s. 41-46
  professional development self-reflection self-evaluation Classroom teacher talk
  https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/article/view/614
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article