Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth 0048417^"
 1. Podrobný monitoring vybraných parametrov koreňovej čistiarne odpadových vôd / aut. Tomáš Lukáč, Ines Karlovská, Zuzana Imreová, Miloslav Drtil, Igor Bodík, Adrián Bajnok, Igor Pankúch, Rudolf Barok
  Lukáč Tomáš ; 046290  Karlovská Ines ; 046290 Imreová Zuzana ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290 Bodík Igor ; 046290 Bajnok Adrián Pankúch Igor Barok Rudolf
  Vodní hospodářství : . Roč. 74, č. 1 (2024), s. 4-8
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Low-cost carbon-based sorbents for the removal of pharmaceuticals from wastewaters / aut. Zuzana Imreová, Andrea Vojs Staňová, František Zažímal, Stanislava Debnárová, Lukáš Vrána, Nina Petrovičová, Alexandra Tulipánová, Tomáš Lukáč, Daniel Végh, Aleš Stýskalík, Tomáš Mackuľak, Tomáš Homola
  Imreová Zuzana ; 046290  Vojs Staňová Andrea Zažímal František Debnárová Stanislava Vrána Lukáš Petrovičová Nina ; 046290 Tulipánová Alexandra ; 046290 Lukáč Tomáš ; 046290 Végh Daniel ; 048140 Stýskalík Aleš Mackuľak Tomáš ; 046290 Homola Tomáš ; 046290
  Journal of Water Process Engineering . Vol. 61, (2024), s. [1-13], art. no. 105181
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214714424004136
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Zrážanie sulfidov a fosforečnanov v stokovej sieti a na ČOV / aut. Ines Karlovská, Tomáš Lukáč, Zuzana Imreová, Bibiána Kožárová, Miloslav Drtil
  Karlovská Ines ; 046290  Lukáč Tomáš ; 046290 Imreová Zuzana ; 046290 Kožárová Bibiána ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Vodní hospodářství : . Roč. 73, č. 2 (2023), s. 1-5
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Ročný monitoring koreňovej čistiarne odpadových vôd / aut. Tomáš Lukáč, Ines Karlovská, Zuzana Imreová, Adrián Bajnok, Igor Pankúch, Rudolf Barok, Miloslav Drtil
  Lukáč Tomáš ; 046290  Karlovská Ines ; 046290 Imreová Zuzana ; 046290 Bajnok Adrián Pankúch Igor Barok Rudolf Drtil Miloslav ; 046290
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . S. 192-196
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Rok na koreňovej čistiarni odpadových vôd / aut. Tomáš Lukáč, Ines Karlovská, Zuzana Imreová, Adrián Bajnok, Igor Pankúch, Rudolf Barok, Miloslav Drtil
  Lukáč Tomáš ; 046290  Karlovská Ines ; 046290 Imreová Zuzana ; 046290 Bajnok Adrián Pankúch Igor Barok Rudolf Drtil Miloslav ; 046290
  Voda 2023, bienální konference CzWA : . S. 279-286
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 6. Annual monitoring of constructed wetland / aut. Tomáš Lukáč
  Lukáč Tomáš ; 046290 
  Konferencia mladých odborníkov : . S. 170-177
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Zrážanie sulfidov z odpadovej vody ako prevádzkové riešenie
  Lukáč Tomáš ; 046290  Imreová Zuzana ; 046290 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 30.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163560
  diplomová práca
  book

  book

 8. Odstraňovanie sulfidov v stokovej sieti zrážaním a jeho vplyv na procesy na ČOV / aut. Ines Karlovská, Zuzana Imreová, Tomáš Lukáč, Bibiána Kožárová, Miloslav Drtil
  Karlovská Ines ; 046290  Imreová Zuzana ; 046290 Lukáč Tomáš ; 046290 Kožárová Bibiána ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Odpadové vody 2022 : . S. 51-56
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Opätovné využitie iónov železa v aktivačnej nádrži po zrážaní sulfidov / aut. Tomáš Lukáč, Zuzana Imreová
  Lukáč Tomáš ; 046290  Imreová Zuzana ; 046290
  Chémia a technológie pre život, 24. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou : . S. 333-334
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Vplyv vybraných parametrov na zrážanie sulfidov v prítomnosti fosforečnanov / aut. Tomáš Lukáč, Zuzana Imreová, Bibiána Kožárová
  Lukáč Tomáš ; 040000  Imreová Zuzana ; 046290 Kožárová Bibiána ; 046290
  Chémia a technológie pre život, 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte . S. 377-378
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.