Search results

 1. Význam a aplikácia ochranných kyslomliečnych baktérií voči Staphylococcus aureus in vitro
  Sopčaková Zuzana ; C4250  Smetanková Jana ; C4250 Greifová Mária ; C4250 Greif Gabriel ; C4250 Pálosová Eszter ; C4250
  XII. Konference mladých vědeckých pracovníků, 2.6.2010, Brno . s.47-49
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Charakteristika technologických a ochranných vlastností novoizolovaných laktobacilov
  Smetanková Jana ; C4250  Sopčaková Zuzana ; C4250 Greif Gabriel ; C4250 Greifová Mária ; C4250
  XII. Konference mladých vědeckých pracovníků, 2.6.2010, Brno . s.44-46
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Protektívne vlastnosti vybraných baktérií rodu Lactobacillus strains
  Greifová Mária ; C4250  Greif Gabriel ; C4250 Smetanková Jana ; C4250 Sopčaková Zuzana ; C4250 Kontová Marcela Tomaška Martin Kološta Miroslav
  Hygiena alimentorum XXXI, medzinárodná vedecká konferencia, 5.-7.máj 2010, Štrbské Pleso . s.100-104
  antimicrobial activity Lactic and phenyllactic acid
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Koexistencia Staphylococcus aureus a baktérií mliečneho kysnutia
  Sopčaková Zuzana ; C4250  Smetanková Jana ; C4250 Greifová Mária ; C4250 Greif Gabriel ; C4250 Pálosová Eszter ; C4250
  XXX
  AFF - Abstractions of invited reports from home scientific conferences
  article

  article

 5. Produkcia organických kyselín a biogénnych amínov baktériami NSLAB izolovanými z bryndze
  Greif Gabriel ; C4250  Greifová Mária ; C4250 Sopčaková Zuzana ; C4250 Karovičová Jolana ; C4250 Tomaška Martin
  Mléko a syry 2010, zborník prednášok z konferencie, Praha, január 2010 . s.99-103
  HPLC organic acids biogenic amines histamine
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Antimikrobiálna aktivita vybraných laktobacilov, tvorba organických kyselín
  Smetanková Jana ; C4250  Sopčaková Zuzana ; C4250 Greif Gabriel ; C4250 Greifová Mária ; C4250
  XXX
  AFF - Abstractions of invited reports from home scientific conferences
  article

  article

 7. Štúdium technologického využitia vybraných kyslomliečnych kokov
  Sopčaková Zuzana ; C4250  Smetanková Jana ; C4250 Greifová Mária ; C4250 Greif Gabriel ; C4250
  II. vedecká konferencia, Stretnutie mladých vedeckých pracovníkov v potravinárstve . s.41-46
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Ochranný a technologický potenciál laktobacilov izolovaných z bryndze
  Smetanková Jana ; C4250  Sopčaková Zuzana ; C4250 Greifová Mária ; C4250 Greif Gabriel ; C4250
  II. vedecká konferencia, Stretnutie mladých vedeckých pracovníkov v potravinárstve . s.47-52
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article