Search results

Records found: 340  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu101027^"
 1. Spôsob stanovenia útlmových plôch dymu pri minimálne troch vlnových dĺžkach žiarenia : prihláška patentu č. 34-2019, dátum podania prihlášky: 05.04.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 03.11.2020, stav: udelený, platný patent č. 289072, dátum nadobudnutia účinkov patentu: 17.05.2023, Vestník ÚPV SR č. 9/2023 / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Karol Balog
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065300 Balog Karol ; 065000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2023 . - 4 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/34-2019?csrt=1859544183040126798
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 2. Expozičná komora na zaťaženie materiálov podmienkami ekvivalentnými dezinfekcii ultrafialovým žiarením : prihláška úžitkového vzoru č. 134-2022, dátum podania prihlášky: 24.10.2022, dátum zverejnenia prihlášky: 08.02.2023, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 9775, dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 31.05.2023, Vestník ÚPV SR č. 10/2023 / aut. Peter Godovčin, Jozef Martinka, Maroš Soldán
  Godovčin Peter ; 065000  Martinka Jozef ; 065300 Soldán Maroš ; 065000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2023 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/134-2022?csrt=14501387585918467256
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 3. Kalorimeter na meranie účinnosti svetelných zdrojov : prihláška patentu č. 114-2017, dátum podania prihlášky: 10.11.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 04.06.2019, stav: udelený, platný patent č. 289086, dátum nadobudnutia účinkov patentu: 14.06.2023, Vestník ÚPV SR č. 11/2023 / aut. Roman Čička, Marián Drienovský, Ivan Hrušovský, Filip Martinka, Jozef Martinka
  Čička Roman ; 061000  Drienovský Marián ; 061000 Hrušovský Ivan Martinka Filip Martinka Jozef ; 065300
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2023 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/114-2017?csrt=14501387585918467256
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 4. Zariadenie na meranie závislosti hasiacej koncentrácie horľavých kvapalín od teploty : prihláška patentu č. 159-2019, dátum zverejnenia prihlášky: 23.06.2021, stav: platný, udelený patent č. 289042, dátum nadobudnutia účinkov patentu: 08.02.2023, Vestník ÚPV SR č. 3/2023 / aut. Jozef Martinka, Vladimír Mózer, Jiří Pokorný
  Martinka Jozef ; 065300  Mózer Vladimír Pokorný Jiří
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2023 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/159-2019
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 5. Improvement of Heat Release Rate Measurement from Woods Based on Their Combustion Products Temperature Rise / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Filip Martinka, Igor Wachter, Tomáš Štefko
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065300 Martinka Filip Wachter Igor ; 065000 Štefko Tomáš ; 065000
  Processes . Vol. 11, iss. 4 (2023), art.no. 1206, s. 1-17
  combustion products fire hazard heat capacity heat release rate neural network prediction wood
  https://www.mdpi.com/2227-9717/11/4/1206
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Analýza rizík operátora výroby pri obsluhe vybraného zariadenia
  Jakubec Roman ; 065000  Martinka Jozef ; 065300 (Thesis advisor)
  2023
  MTF ; 05.06.2023 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170319
  diplomová práca
  book

  book

 7. Odozva zamestnancov na školenie v oblasti bezpečnosti práce
  Jemalová Dominika ; 065000  Martinka Jozef ; 065300 (Thesis advisor)
  2023
  MTF ; 05.06.2023 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170320
  diplomová práca
  book

  book

 8. Spôsob oboznamovania zamestnancov a klientov kúpeľného domu z bezpečnosti práce a požiarnej ochrany
  Režná Terézia ; 065000  Martinka Jozef ; 065300 (Thesis advisor)
  2023
  MTF ; 05.06.2023 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170698
  diplomová práca
  book

  book

 9. Porovnanie mikro-TGA a makro-TGA recyklovaného PET / aut. Peter Rantuch, Jozef Martinka
  Rantuch Peter ; 065300  Martinka Jozef ; 065300
  Požární ochrana 2023 : . S. 53-55
  termogravimetrická analýza polyetyléntereftalát termický rozklad materiálov úbytok hmotnosti
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Characterization of the burning of oriented strand boards exposed to flame / aut. Peter Rantuch, Jozef Martinka, Tomáš Štefko, Igor Wachter, rod. Bednáriková Buchtová
  Rantuch Peter ; 065300  Martinka Jozef ; 065300 Štefko Tomáš ; 065000 Wachter Igor ; 065000 Buchtová rod. Bednáriková Mária Zuzana ; 065000
  Wood Research . Vol. 68, iss. 3 (2023), s. 547-557
  oriented strand boards flame oxygen consumption calorimetry heat release rate smoke production cone calorimeter fire retardants
  http://www.woodresearch.sk/cms/characterization-of-the-burning-of-oriented-strand-boards-exposed-to-flame/
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.