Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu10298^"
 1. Vplyv automobilovej dopravy na tvorbu parteru ulíc a námestí
  Havaš Peter ; A1110 
  Mestský parter a nové formy vzťahov súkromných a verejných priestorov : . s.20-25
  parter chodec automobily
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Krby v rodinných domoch
  Havaš Peter ; A1110 
  Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu . s.časť 7/5.3
  krby
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Stavebný interiér
  Havaš Peter ; A1110  Hronský Michal C. ; A5150
  Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu . s.časť 5/8
  interiér
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Automobilová doprava a jej vplyv na tvorbu interiéru námestí a ulíc
  Havaš Peter ; A1110 
  Námestie a jeho parter : význam, potenciály a inovatívne formy riešenia. . S. 37-43
  parter námestie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Prof.Ing.arch.Peter Havaš, PhD. : rozhovor
  Bednáriková Eva  Havaš Peter ; A1110
  Informácie z prostredia CAD pre architektúru, interiér a design . roč.11, č.5 (2005), s.4-7
  interiér
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Architektonická tvorba a modulová koordinácia
  Havaš Peter ; A1110 
  ALFA . roč.7, č.1/A (2003), s.34-38
  modulová koordinácia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Bytový dom na Matejkovej ulici v Bratislave
  Havaš Peter ; A1110 
  Informácie . roč.9, c.1 (2003), s.24-25
  bytový dom Bratislava
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Stavebný interiér
  Havaš Peter ; A1110  Hronský Michal C. ; A5150
  Interiér . s.67-79
  článok zo zborníka
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  article

  article

 9. Materiál v interiéri
  Daniel Peter ; A5150  Havaš Peter ; A1110 Materáková Eva
  Interiér . s.11-17
  kapitola(článok) z dokumentu
  ACD - Chapters in academic school-books issued in home editorship
  P2 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta
  article

  article

 10. Interiér
  Petelen Ivan ; 055150  Daniel Peter ; 055150 Havaš Peter Hronský Michal C. ; 055150 Janáková Oľga Lichardová Viera Materáková Elena Morávková Katarína ; 055150 Vinárčiková Jana ; 055150
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2003 . - 177 s
  ISBN 80-227-1866-1
  interiér vnútorný priestor
  skriptá
  (27) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR28110
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.