Search results

 1. Umenie a dizajn\dizajnérsky produkt v malej limitovanej sérii
  Vitkovská Eva ; 050035  Lukáč Milan (Thesis advisor)
  2015
  FAR ; Date of acceptation : 14.04.2015 ; Degreee discipline : 2.2.6. dizajn ; Degree program : D-DIZN . - 153 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82367
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 2. Participácia konečného používateľa na procese navrhovania
  Vitkovská Eva ; A0035 
  Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne / . s.s. 49-58
  dizajn
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 3. Let´s play!
  Labudová Zuzana ; A9190  Vitkovská Eva ; A0035
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 6
  ISBN 978-80-227-3746-3
  dizajn workshop hra
  iný typ
  CIB - Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma
  book

  book

 4. Projekt Unicef-Školy pre Afriku očami mladých dizajnérov
  Vitkovská Eva ; A0035 
  Informačné listy FA STU . Roč.17, č.9 (2011), s.8
  projekt študentské produkty
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 5. Most FA-BRIDGE pre potrebu komunikácie
  Vitkovská Eva ; A0035 
  Informačné listy FA STU . Roč.17, č.9 (2011), s.8
  most komunikácia
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article