Search results

 1. Monitorovanie zmien vlhkosti atmosféry spoločnou analýzou meraní viacerých družicových navigačných systémov
  Imrišek Martin ; 010130  Janák Juraj ; 010130 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 28.01.2020 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : D-GAK4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120067
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Estimation of GNSS tropospheric products and their meteorological exploitation in Slovakia
  Imrišek Martin ; 010130  Derková Mária Janák Juraj ; 010130
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 50, no. 1 (2020), online, s. 83-111
  GNSS processing zenith total delay data assimilation numerical weather prediction model
  https://doi.org/10.31577/congeo.2020.50.1.5
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 3. Implementácia navigačného družicového systému Galileo do spracovania Európskej permanentnej subsiete na STU
  Imrišek Martin ; 010130 
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 65 (107), č. 12 (2019), online, s. 279-283
  globálny navigačný družicový systém global navigation satellite system zenith total delay zenitové totálne oneskorenie hodnotenie vplyvu impact assessment
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/12/gako_2019_12.pdf
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Validácia trojrozmernej variačnej asimilácie dát v ansámblovom systéme ALADIN-LAEF
  Imrišek Martin ; 010130 
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2018 : . CD-ROM, [14] s.
  data assimilation ensemble weather forecast asimilácia dát ansámblové predpovede počasia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Monitorovanie zmien vlhkosti atmosféry pomocou globálnych navigačných satelitných systémov
  Imrišek Martin ; 010130 
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017 : . CD-ROM, [8] s.
  zenitové troposférické oneskorenie zenit tropospheric delay mapovacia funkcia mapping function predpoveď počasia weather forecast
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Dopad asimilácie zenitových totálnych oneskorení na predpovede počasia
  Imrišek Martin ; 010130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 119-125
  zenitové troposférické oneskorenie zenit tropospheric delay
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Spracovanie a asimilácia GNSS dát pre účely SHMÚ
  Imrišek Martin ; 010130 
  29. konferencia mladých hydrológov, 16. konferencia mladých vodohospodárov, 18. konferencia mladých meteorológov a klimatológov : . CD-ROM, [13] s.
  zenith total delay data assimilation numerical weather prediction zenitové totálne oneskorenie asimilácia dát numerické predpovede počasia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Porovnanie predpovedných vlastností metodiky dekompozície časových radov a sezónneho arima modelovania na časových radoch výšky stĺpca kondenzovanej vody
  Imrišek Martin ; 010130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 147-156
  výška vodného stĺpca kondenzovanej vody precitable water vapour porovnanie predpovedných vlastností comparison of forecast performance
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Výpočet a modelovanie časového radu výšky stĺpca kondenzovanej vody
  Imrišek Martin ; 010130 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 873-881
  precipitable water vapour stĺpec kondenzovanej vody time series časový rad
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Analýza vertikálneho gradientu tiažového zrýchlenia v Štátnej gravimetrickej sieti
  Imrišek Martin ; V  Papčo Juraj (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography vertical gravity gradient vertikálny gradient tiažového zrýchlenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93171
  diplomová práca
  book

  book