Search results

 1. PLC control of casting die preheating process as distributed parameter system / aut. Lukáš Bartalský, Cyril Belavý, Michal Bartko, Gabriel Hulkó, Milan Kubiš
  Bartalský Lukáš ; 020020  Belavý Cyril ; 020020 Bartko Michal ; 020020 Hulkó Gabriel ; 020020 Kubiš Milan ; 020020
  21st International Conference on Process Control (PC) 2017 . S. 263-268, USB kľúč
  predohrev DPS Blockset preheating
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Control of technological and production processes as distributed parameter systems based on advanced numerical modeling / aut. Gabriel Hulkó, Cyril Belavý, Karol Ondrejkovič, Lukáš Bartalský, Michal Bartko
  Hulkó Gabriel ; 020020  Belavý Cyril ; 020020 Ondrejkovič Karol ; 020020 Bartalský Lukáš ; 020020 Bartko Michal ; 020020
  Control Engineering Practice . Vol. 66, (2017), s. 23-38
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. Syntéza riadenia systému chladenia odliatku
  Podbielančík Miloš ; 020020  Bartko Michal ; 020020 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137184
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Software sensor as distributed parameter system for the control of secondary cooling in the continuous casting of steel / aut. Gabriel Hulkó, Karol Ondrejkovič, Pavol Buček, Michal Bartko
  Hulkó Gabriel ; 020020  Ondrejkovič Karol ; 020020 Buček Pavol Bartko Michal ; 020020
  IFAC-PapersOnLine . Vol. 49, iss. 20 (2016), s. 49-54
  softvérový senzor SRP - systémy s rozloženými parametrami software sensor DPS-distributed parameter system
  článok z periodika
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Moderné metódy priebežnej identifikácie systémov a ich nasadenie v strojárenstve
  Macák Martin ; 020020  Bartko Michal ; 020020 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126019
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Mechatronický systém riadenia teplotného poľa polotovaru sekundárnej zóny chladenia ako systému s rozloženými parametrami
  Bartko Michal ; 020020  Hulkó Gabriel ; 020020 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 25.08.2016 ; Degreee discipline : 5.2.16. mechatronika ; Degree program : D-MECH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111454
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 7. Use of cosimulation on control of casting mold preheating process as distributed parameters system / aut. Lukáš Bartalský, Michal Bartko, Cyril Belavý, Gabriel Hulkó
  Bartalský Lukáš ; J0020  Bartko Michal ; J0020 Belavý Cyril ; J0020 Hulkó Gabriel ; J110
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : . Roč. 61, č. 2 (2015), s. 17-33
  predohrev zlievarenská forma preheating foundry molds
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Využitie kosimulácie pri riadení predohrevu zlievarenskej formy ako systému s rozloženými parametrami / aut. Lukáš Bartalský, Michal Bartko, Cyril Belavý, Gabriel Hulkó
  Bartalský Lukáš ; 020020  Bartko Michal ; 020020 Belavý Cyril ; 020020 Hulkó Gabriel ; 020110
  Technical computing Prague 2015 : . S. [15] , CD ROM
  predohrev zlievarenská forma preheating foundry molds
  http://www2.humusoft.cz/www/papers/tcp2015/009_bartalsky.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Control system of continuous casting of steel modelled in virtual software environments / aut. Michal Bartko, Lukáš Bartalský, Gabriel Hulkó
  Bartko Michal ; 020020  Bartalský Lukáš ; 020020 Hulkó Gabriel ; 020110
  Technical computing Bratislava 2014 . S. 19-33
  SRP - systémy s rozloženými parametrami DPS Blockset DPS-distributed parameter system
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 10. Control of the preheating of a casting mould as a distributed parameter system by PLC / aut. Gabriel Hulkó, Cyril Belavý, Lukáš Bartalský, Karol Ondrejkovič, Michal Bartko
  Hulkó Gabriel ; 020110  Belavý Cyril ; 020020 Bartalský Lukáš ; 020020 Ondrejkovič Karol ; 020020 Bartko Michal ; 020020
  Process control 2015 : . S. 344-349
  riadenie zlievarenská forma control casting mould
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article