Search results

 1. Implementácia TPS alebo "Nič nie je nemožné"
  Galisová Adriana ; J0070  Hekelová Edita ; J0070 Vrablic Pavol ; J0070 Baďo Radomír ; J0070
  Kvalita . Roč. 21, č. 1 (2013), s.28-32
  výrobný program vzdelávanie výroba education production
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Analýza interných auditov a návrh nápravných a preventívnych opatrení
  Kupča Roman ; J  Vrablic Pavol (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management verification verifikácia audit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74070
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Zavedenie 5S vo firme V-Centrum, s.r.o.
  Šabík Lukáš ; J  Vrablic Pavol (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management metóda 5S implementácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74163
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. APLIKÁCIA METÓDY FMEA V SPOLOČNOSTI CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o.
  Kalus Ondrej ; J  Vrablic Pavol (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management failure chyba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95343
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Zefektívnenie aplikácie metódy FMEA zmenou výpočtu RPN viackriteriálnymi rozhodovacími metódami
  Vrablic Pavol ; J0070  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72417
  dizertačná práca
  book

  book

 9. Interný audit inegrovaného systému riadenia
  Majling Tomáš ; J  Vrablic Pavol (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management audit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74003
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Improved methods for calculating the change of FMEA RPN multicriteria methods
  Vrablic Pavol ; J0070 
  International Doctoral Seminar 2012 : . s.507-513
  FMEA analysis FMEA analýza multicriterial method
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article