Search results

 1. The Importance of Generation Z Personality and Gender Diversity in the Development of Managerial Skills / aut. Augustín Stareček, Dagmar Cagáňová, Eliška Kubišová, Zdenka Gyurák Babeľová, Filip Fabian, Andrea Chlpeková
  Stareček Augustín ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 Kubišová Eliška ; 064000 Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 Fabian Filip ; 064000 Chlpeková Andrea ; 064000
  ICETA 2020 : . S. 658-664
  generation Z managerial skills motivation personality and gender diversity
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Impact of Formal Education on the Age Management Concept in Industrial Enterprises / aut. Natália Vraňaková, Andrea Chlpeková
  Vraňaková Natália ; 064000  Chlpeková Andrea ; 064000
  ICETA 2020 : . S. 756-761
  age management formal education industrial enterprises Pillars of Age management
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Návrh udržateľného systému plánovania nástupníctva pre kľúčové pracovné pozície v podmienkach Bekaert Hlohovec, a.s.
  Belaiová Silvia ; 064000  Chlpeková Andrea ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151961
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh udržateľného systému plánovania nástupníctva pre kľúčové pracovné pozície v podmienkach Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
  Fišman Jozef ; 064000  Chlpeková Andrea ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151963
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh zlepšenia systému pracovného hodnotenia zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku
  Danišovičová Lenka ; 064000  Chlpeková Andrea ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151962
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh metodiky implementácie Age manažmentu ako nástroja na dosiahnutie súčinnosti rôznych generačných skupín zamestnancov v priemyselných podnikoch
  Vraňaková Natália ; 064000  Chlpeková Andrea ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : D-PPPP . - 132 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138288
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 7. Návrh systému rozvoja zamestnancov v kontexte s Age manažmentom v podmienkach priemyselných podnikov v SR
  Oman Denisa ; 064000  Chlpeková Andrea ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144095
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh systému personálneho marketingu so zameraním na získavanie zamestnancov v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s. r. o.
  Minarovičová Lucia ; 064000  Chlpeková Andrea ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143627
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh systému nástupníctva v podmienkach podniku Bekaert Hlohovec, a.s.
  Nemcová Lucia ; 064000  Chlpeková Andrea ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143727
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie personálnych činností v podmienkach priemyselného podniku PIVOT+QARI, spol. s r.o.
  Pristašová Veronika ; 064000  Chlpeková Andrea ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134406
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book