Search results

 1. Návrh modelu hodnotenia výkonnosti a finančnej stability podniku ETI ELB, s.r.o.
  Hrušovský Jakub ; 064000  Šefčíková Miriam (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 02.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110285
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení v oblasti riadenia výrobných a nevýrobných tokov a zásob v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
  Hrušovský Jakub ; M  Šefčíková Miriam (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management stock informačné systémy výrobný tok zásoby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78912
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book