Search results

 1. Medzilaboratórne porovnávanie v rámci akreditácie podľa ISO/IEC 17025
  Briatková Olšová Jana  Briatka Peter ; 010270 Bederka Marián ; 010270
  Buildustry . Roč. 4, č. 2 (2020), CD-ROM, s. 34-35
  medzilaboratórne porovnávanie akreditované laboratórium proficiency testing accredited laboratory
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2020/12/Buildustry-2_2020_online.pdf
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. Drobná stavba – veľký spor
  Briatka Peter ; 010270  Briatková Olšová Jana Gajniak Ján Florián ; 010350 Chamulová Barbara ; 010270
  Buildustry . Roč. 4, č. 1 (2020), CD-ROM, s. 7-9
  stavebný zákon drobná stavba susedný pozemok vplyv na susednú stavbu spor building code court case
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2020/07/Buildustry-1_2020-Final.pdf
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 3. Vnútorné ošetrovanie - čo hovorí DTA, TG a DSC?
  Briatka Peter ; 010270  Janotka Ivan ; 042110 Briatková Olšová Jana Vavrík Ivan ; 010270
  Buildustry . Roč. 4, č. 1 (2020), CD-ROM, s. 28-30
  DTA cementový tmel cement paste
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2020/07/Buildustry-1_2020-Final.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Je pórovité kamenivo účinné pre vnútorné ošetrovanie betónu?
  Briatka Peter ; 010270  Briatková Olšová Jana Makýš Peter ; 010270
  Buildustry . Roč. 4, č. 1 (2020), CD-ROM, s. 31-36
  pórovité kamenivo porous aggregate desorpcia desorption
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2020/07/Buildustry-1_2020-Final.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Vnútorné ošetrovanie - vývoj pevností a objemových zmien
  Briatka Peter ; 010270  Briatková Olšová Jana Vavrík Ivan ; 010270
  Buildustry . Roč. 4, č. 2 (2020), CD-ROM, s. 36-42
  objemové zmeny zmrašťovanie volume changes shrinkage
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2020/12/Buildustry-2_2020_online.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Vnútorné ošetrovanie - vývoj pevností
  Briatka Peter ; 010270  Briatková Olšová Jana Vavrík Ivan ; 010270
  Buildustry . Roč. 4, č. 2 (2020), CD-ROM, s. 43-45
  letná betonáž hot weather concreting ochranný voskový nástrek protective paraffin film
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2020/12/Buildustry-2_2020_online.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Biele vane – kde sa robia chyby?
  Briatka Peter ; 010270  Briatková Olšová Jana Vavrík Ivan ; 010270
  Materiály pro stavbu . Roč. 26, č. 3 (2020), s. 12-15
  biela vaňa trhliny watertight structure cracks
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 8. Vozovky : betónové a asfaltové s využitím výstužných mreží
  Briatková Olšová Jana  Vavrík Ivan ; 010270 Briatka Peter ; 010270 (rec.) Nagy Martin Darnady Peter (rec.)
  1. vyd.
  Prešov : D.A.H., 2020 . - 77 s.
  ISBN 978-80-89682-20-1
  vozovky betón asfalt pavement concrete asphalt
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 9. Betónové vozovky : časť 2: Valcovaný betón
  Briatka Peter ; 010270  Briatková Olšová Jana Jaššo Matúš Vavrík Ivan ; 010270
  Eurostav : . Roč. 26, č. 11 (2020), s. 38-41
  valcovaný betón zhotovenie roller-compacted concrete execution
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 10. Oprava výtlkov
  Briatka Peter ; 010270  Briatková Olšová Jana Vavrík Ivan ; 010270
  Stavebné materiály : . Roč. 16, č. 1 (2020), s. 54-55
  výtlky studený asfalt potholes cold asphalt
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article