Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu1312^"
 1. Matematika 1
  Ivan Ján 
  3. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1998 . - 704 s
  ISBN 80-227-1114-4
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF250000
  book

  book

 2. Matematika 1 / [aut.] Ivan,J
  Ivan Ján 
  3.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1989 . - 704 s
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0003
  book

  book

 3. Matematika 2 : Vysokoškolská učebnica pre vysoké školy technické / [aut.]Ivan,Ján
  Ivan Ján 
  Bratislava : Alfa, 1989 . - 631 s : Grafy,lit.,index
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0003
  book

  book

 4. Matematika 2 / [aut.]Ján Ivan
  Ivan Ján 
  1.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1989 . - 631 s
  matematika
  učebnica
  book

  book

 5. Matematika 2
  Ivan Ján 
  Bratislava : Alfa, 1989 . - 631 s
  ISBN 80-05-00114-2
  Fourierove rady vektorové funkcie diferenciálne rovnice
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2334112
  book

  book

 6. Matematika 2. / [aut]Ivan,Ján
  Ivan Ján 
  Bratislava : Alfa, 1989 . - 631 s
  ISBN 80-05-00114-2
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF31010
  book

  book

 7. Matematika 2
  Ivan Ján 
  1.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1989 . - 631 s
  ISBN 80-05-00114-2
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI40116
  MTF1591190
  book

  book

 8. Matematika.Časť III.
  Ivan Ján 
  3.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987 . - 286 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Pologrupy a automaty : Správa k priebežnej oponentúre výskumnej úlohy č. I-5-2/1
  Schwarz Štefan (Research team head)  Abrhan Imrich Fabrici Imrich Galanová Jana ; E170 Grošek Otokar ; E200 Horniaček Ján Ivan Ján Kolibiarová Blanka Marková Eva ; E170 Parízek Bohumír Sabolová Mária ; E170 Satko Ladislav ; E170 Šulka Róbert Zuzčák Igor ; E170
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1978 . - nestr
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Pologrupy a automaty : Správa k záverečnej oponentúre výskumnej úlohy č. I-5-2/1
  Schwarz Štefan (Research team head)  Abrhan Imrich Fabrici Imrich Galanová Jana ; E170 Grošek Otokar ; E200 Horniaček Ján Ivan Ján Kolibiarová Blanka Kollár Dušan Krajniaková Dorota Marková Eva ; E170 Nemoga Karol Parízek Bohumír Sabolová Mária ; E170 Satko Ladislav ; E170 Šulka Róbert
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - nestr
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.