Search results

Records found: 127  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu13981^"
 1. Occurrence and methods of PAHs determination in soils and bottom sediments
  Kupková Veronika ; M390  Rábara Lukáš Hostin Stanislav ; M390 Kopáčiková rod. Morávková Ivana ; M390 Fiala Jozef ; M5000
  International Doctoral Seminar 2009 : . s.162-170
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Study of usage of photovoltaic systems for chosen electrochemical processes
  Fiala Jozef ; M5000  Kollár Martin Hostin Stanislav ; M390 Boleman Tomáš ; M390
  International Doctoral Seminar 2009 : . s.80-89
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Stanovenie vybraných perzistentných organických látok vysokotlakou kvapalinovou chromatografiou = Determination of chosen persistent organic substances with high pressure liquid chromatography : Diplomová práca
  Rábara Lukáš  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 63 s príl (1 CD-ROM)
  chromatografia perzistentné organické látky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Štúdium charakteristík vybraného typu hydromotora Setur z aspektu jeho využitia pre zavlažovanie
  Fiala Jozef ; M5000  Spišeková Silvia Hostin Stanislav ; M390
  Novus Scientia 2009 : . s.252-262
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Chlorine production for water disinfection by the means of photovoltaic panels
  Hostin Stanislav ; M390  Benedikovič Peter Michalíková Anna ; M5000
  Nova Biotechnologica . Vol. 9, No. 2 (2009), s.205-210
  chlorine production
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Využitie fotovoltických systémov pre elektrochemické procesy = The use of photovoltaic systems for electro-chemical processes : Diplomová práca
  Lackovič Peter  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 100 s 1 CD-ROM
  slnečná energia elektrochemické procesy galvanické pokovovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Monitorovanie charakteristík zariadení pre priame využitie slnečnej energie = Monitoring of characteristics of devices for direct solar energy utilization : Bakalárska práca
  Šprochová Renáta  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  zdroje energie slnečná energia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Štúdium možnosti produkcie chlóru fotovoltickými panelmi pre dezinfekciu vody = Feasibility study of chlorine production for water desinfection by the means of photovoltaic panels : Diplomová práca
  Benedikovič Peter  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 72 s 1 CD-ROM
  slnečné žiarenie fotovoltaické panely dezinfekcia vody
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Možnosti stanovenia polycyklických aromatických uhľovodíkov v pôdach a sedimentoch vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou
  Kupková Veronika ; M390  Hostin Stanislav ; M390 Kopáčiková rod. Morávková Ivana ; M390
  Novus Scientia 2009 : . s.591-597
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Hodnotenie biologického odstraňovania vybraných zložiek biomasy
  Fiala Jozef ; M5000  Boleman Tomáš ; M390 Gerulová Kristína ; M5000 Hostin Stanislav ; M390
  Technika a technológie v odpadovom hospodárstve 2009 : . s.37-43
  biodegradabilita fytomasa
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - skriptá
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.