Search results

 1. Odmeňovanie zamestnancov ako významná funkcia riadenia ľudských zdrojov pri zavádzaní a udržiavaní žiaducej organizačnej kultúry / Anna Kachaňáková, Zdenko Stacho, Katarína Stachová
  Kachaňáková Anna  Stacho Zdenko Stachová Katarína
  Verejná správa a regionálny rozvoj . Roč. 11, č. 1 (2015), s. 14-21
  článok z periodika
  (1) - článok
  article

  article

 2. Adaptation of employees as a substantial function of personnel management / Anna Kachaňáková, Katarína Stachová, Zdenko Stacho
  Kachaňáková Anna  Stachová Katarína Stacho Zdenko
  Toyotarity. Change management / . S. 55-66
  kapitola(článok) z dokumentu
  (3) - článok
  article

  article

 3. Organisational culture affects all formalised activites of human resources management / Anna Kachaňáková, Katarína Stachová, Zdenko Stacho
  Kachaňáková Anna  Stachová Katarína Stacho Zdenko
  Human resources management and ergonomics . Vol. 8, č. 2 (2014), s. 61-71
  článok z periodika
  (3) - článok
  article

  article

 4. Present state of organisational culture in Slovakia
  Kachaňáková Anna  Stachová Katarína
  Ekonomičnij časopis - XXI . Vol. 3-4, Iss. 1 (2014), s.35-38
  článok z periodika
  (2) - článok
  article

  article

 5. Efektívne vzdelávanie zamestnancov a talent manažment
  Kachaňáková Anna  Stachová Katarína
  Ekonomika a manažment podnikov 2013 [elektronický zdroj] : . s.184-191
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 6. Present state of performance evaluation in public administration organisations operating in Slovakia
  Kachaňáková Anna 
  Ekonomičnij časopis - XXI . Vol. 5-6, Iss. 1 (2013), s.22-25
  článok z periodika
  (1) - článok
  article

  article

 7. Present state of organisational arrangement of human resources management / Anna Kachaňáková, Katarína Stachová, Zdenko Stacho
  Kachaňáková Anna  Stachová Katarína Stacho Zdenko
  Human resources management and ergonomics . Vol. 7, Iss. 1 (2013), s. 20-32
  článok z periodika
  (1) - monografia
  (1) - článok
  article

  article

 8. Performance management is the way towards advancement of organization
  Kachaňáková Anna  Stachová Katarína Stacho Zdenko
  Human resources management and ergonomics . Vol. 6, č. 1 (2012), s.30-38
  článok z periodika
  (1) - článok
  article

  article

 9. Vybrané funkcie riadenia ľudských zdrojov v kontexte zmien externého prostredia organizácií
  Kachaňáková Anna  Stachová Katarína Stacho Zdenko
  Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : . s.209-217
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 10. Organizačná kultúra. Praktikum
  Kachaňáková Anna  Stachová Katarína
  Bratislava : crr.sk s.r.o., 2011
  ISBN 978-80-8137-011-3
  XXX
  (1) - monografia
  (1) - článok
  book

  book