Search results

 1. Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie / aut. Iveta Ondrejkovičová, Dušan Berkeš, Paula Brandeburová, Denisa Cagardová, Pavla Hájovská, Aleš Ház, Svetlana Hrouzková, Mário Izakovič, Viera Jančovičová, Marián Janek, Erik Klein, Vladimír Lukeš, Tomáš Mackuľak, Martina Machková, Lucia Minarovičová, Andrea Škulcová, Daniela Šmogrovičová, Katarína Vizárová
  Ondrejkovičová Iveta ; 042190  Berkeš Dušan ; 048140 Brandeburová Paula ; 042120 Cagardová Denisa ; 045280 Hájovská Pavla ; 049160 Ház Aleš ; 049380 Hrouzková Svetlana ; 041000 Izakovič Mário ; 042190 Jančovičová Viera ; 049160 Janek Marián ; 042110 Klein Erik ; 045210 Lukeš Vladimír ; 045280 Mackuľak Tomáš ; 046290 Machková Martina ; 041000 Minarovičová Lucia ; 040250 Škulcová Andrea ; 046290 Šmogrovičová Daniela ; 044000 Vizárová Katarína ; 049380
  Bratislava, FCHPT STU, 2020 . - 185 s.
  ISBN 978-80-8208-043-1
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 2. Synthesis and structure of iron complexes, chloride and perchlorate salts with [mpcH]+ cation (mpc = methyl-3-pyridylcarbamate) / aut. Mário Izakovič, Zuzana Lukačovičová, Iveta Ondrejkovičová, Marian Koman, Ján Moncoľ
  Izakovič Mário ; 042190  Lukačovičová Zuzana Ondrejkovičová Iveta ; 042190 Koman Marian ; 042190 Moncoľ Ján ; 042190
  Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry . S. 47-47
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 3. Fotochemické procesy v atmosfére / aut. Mário Izakovič
  Izakovič Mário ; 042190 
  Chémia, biológia a životné prostredie . S. 72-87
  článok zo zborníka
  ACD - Chapters in academic school-books issued in home editorship
  article

  article

 4. Fytochemické látky a ich vplyv na zdravie / aut. Mário Izakovič
  Izakovič Mário ; 042190 
  Chemické látky a zdravie / . S. 69-88
  článok zo zborníka
  ACD - Chapters in academic school-books issued in home editorship
  article

  article

 5. Chémia a svetlo / aut. Mário Izakovič
  Izakovič Mário ; 042190 
  Odhalené tajomstvá chémie / . S. 417-434
  článok zo zborníka
  BBB - Chapters in scientific book titles issued in home editorship
  article

  article

 6. Štúdium komplexných zlúčenín kobaltu so 4-aminoantipyrínovými Schiffovými zásadami
  Hakošová Simona ; 042190  Izakovič Mario ; 042190 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 10.07.2017 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118716
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Structural diverse manganese(III)-Salen complexes with bridging formate ligand / aut. Ján Moncoľ, Martin Schoeller, Mário Izakovič
  Moncoľ Ján ; 042190  Schoeller Martin ; 040000 Izakovič Mário ; 042190
  ChemZi : . Roč. 13, č. 1 (2017), s. 98
  článok z periodika
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 8. Praktikum z anorganickej chémie / aut. Iveta Ondrejkovičová, Mário Izakovič, Anna Mašlejová, Blažena Papánková, Miroslav Tatarko ; rec. Mária Kohútová, Jozef Tatiersky, Zuzana Vargová
  Ondrejkovičová Iveta ; 042190  Izakovič Mário ; 042190 Mašlejová Anna ; 042190 Papánková Blažena ; 042190 Tatarko Miroslav ; 042190 Kohútová Mária (rec.) Tatiersky Jozef (rec.) Vargová Zuzana (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava FCHPT STU v Bratislave 2017 . - 324 s.
  ISBN 978-80-89597-69-7
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 9. 4-aminoantipyrínové Schiffove zásadady a ich komplexné zlúčeniny s kobaltom
  Maslíková Anna ; 042190  Izakovič Mario ; 042190 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 10.07.2017 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101814
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Structurally diverse manganese(III)-salen complexes with bridging formate ligand / aut. Martin Schoeller, Laura Neuwirthová, Mário Izakovič, Ján Moncoľ
  Schoeller Martin ; 040000  Neuwirthová Laura ; 040000 Izakovič Mário ; 042190 Moncoľ Ján ; 042190
  Book of Abstracts : XXVI. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry : . S. 78
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article