Search results

 1. Charakterizácia chladiacej a reznej kvapaliny na polysyntetickej báze : Diplomová práca
  Vargová Henrieta  Kováč Július (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 64 s
  inžinierstvo životného prostredia
  diplomová práca
  book

  book

 2. Charakterizácia chladiacej a reznej kvapaliny na polysyntetickej báze : Diplomová práca
  Vargová Henrieta  Kováč Július (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 64 s
  inžinierstvo životného prostredia
  diplomová práca
  book

  book

 3. Nové smery likvidácie ropného znečistenia s využitím mikroemulzných systémov
  Kováč Július ; M390 
  CO-MAT-TECH 99 : . s.426-429
  znečistenie prostredia ropné látky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. K spôsobom odstraňovania ropného znečistenia z odpadových vôd
  Kováč Július ; M390 
  CO-MAT-TECH 98 : . s.522-524
  odpadové vody znečistenie prostredia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Technologické postupy úpravy brúsnych kalov pred ich likvidáciou, príp. ďalším využitím
  Kováč Július ; M390  Trubač Karol
  CO-MAT-TECH 98 : . s.525-528
  technologické postupy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Profilovanie používaných rezných kvapalín metódou kvapalinovej chromatografie na obrátených fázach (RPHPLC)
  Kováč Július ; M390  Hutta Milan
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : . s.355-361
  rezné kvapaliny chromatografia
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 7. Úvod do politológie / [aut]Lupták,Ľudovít;Kováč,Július
  Kováč Július ; M390  Lupták Ľudovít
  Bratislava : STU v Bratislave, 1998 . - 110 s
  ISBN 80-227-1041-5
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF26100
  book

  book

 8. Chladiacomazacie kvapaliny z pohľadu environmentálnych a tribologických kritérií
  Kováč Július ; M390 
  CO-MAT-TECH 97. : . s.241-244
  Kvapaliny
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Prostriedky na čistenie strojných súčiastok vrátane spôsobu ich likvidácie
  Kováč Július ; M390  Polívka Ľudovít ; M390 Trubač Karol
  CO-MAT-TECH 97. : . s.245-249
  čistenie Súčiastky strojné
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Environmentálne aspekty používania rezných a chladiacich kvapalín v strojárstve
  Kováč Július ; M390 
  Ekológia a ekonomika povrchových úprav : . s.128-133
  kvapaliny rezné
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article