Search results

 1. Analýza využitia technológií v prístupových sieťach na Slovensku v komparácii s technológiami xDSL
  Hošták Peter ; E  Čuchran Ján (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 86 . - 71 s
  Telekomunikácie Telecommunications analysis analýza xDSL
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98384
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Analýza využitia služieb v prístupových sieťach na Slovensku v komparácii so službami xDSL
  Popovič Martin ; E  Čuchran Ján (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 86 . - 77 s
  Telekomunikácie Telecommunications eGovernment eGovernment eGovernment eGovernment širokopásmové služby xDSL
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98325
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Analýza a komparácia multimediálnych služieb poskytovaných na báze technológií xDSL na Slovensku
  Pavúková Ivana ; E  Čuchran Ján (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 51 s
  Telekomunikácie Telecommunications multimediálne služby xDSL
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92398
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Analýza využitia technológií xDSL s prihliadnutím na začlenenie do konvergovanej siete NGN na Slovensku
  Havrila Lukáš ; E  Čuchran Ján (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 62 s
  Telecommunications štatistika NGN xDSL analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82032
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Analýza využitia služieb xDSL s prihliadnutím na začlenenie do konvergovanej siete NGN
  Popovič Martin ; E  Čuchran Ján (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 49 s
  Telecommunications IPTV
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65503
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Technológia pre poskytovanie multimediálnych služieb na koaxiálnych vedeniach DOCSIS
  Majzlan Martin ; E  Čuchran Ján (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 72 s
  Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80584
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Analýza využitia technológií xDSL s prihliadnutím na začlenenie do konvergovanej siete NGN
  Hošták Peter ; E  Čuchran Ján (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 48 s
  Telecommunications MPLS IPTV technológie xDSL
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65446
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. The Analysis of Methods for the Determination of Transmission Parameters on Unknown Metallic Symmetric Lines in the Access Network
  Čuchran Ján ; E070 
  RTT 2012. Research in Telecommunication Technology [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 65-68
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Analýza využitia technológií xDSL s prihliadnutím na začlenenie do konvergovanej siete NGN
  Konôpka Matej ; E  Čuchran Ján (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 54 s
  xDSL technológie technologies vedenie Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56466
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Analýza využitia služieb xDSL s prihliadnutím na začlenenie do konvergovanej siete NGN
  Kocián Adrián ; E  Čuchran Ján (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 59 s
  xDSL NGN analýza trends analysis Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57104
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book