Search results

 1. Vyhotovenie mapy lomu Medzná
  Pavlovič Mário ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2021 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149261
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Projekt na meranie posunov mosta SNP v Bratislave
  Šipoš Pavel ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152241
  diplomová práca
  book

  book

 3. Vývoj efektívnych algoritmov na segmentáciu geometrických útvarov z mračien bodov
  Honti Richard ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 30.08.2021 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : D-GAK4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145688
  dizertačná práca
  book

  book

 4. Analýza posunov a pretvorení pevnej jazdnej dráhy vplyvom prevádzkového zaťaženia
  Chromčák Jakub ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 30.08.2021 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : D-GAK4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126687
  dizertačná práca
  book

  book

 5. Contributions to International Conferences on Engineering Surveying : proceedings of the 8th INGEO International Conference on Engineering Surveying and 4th SIG Symposium on Engineering Geodesy
  (Compiler) Kopáčik, Alojz, ; 010140 (Compiler) Kyrinovič, Peter, ; 010140 (Compiler) Erdélyi, Ján, ; 010140 (Compiler) Paar, Rinaldo (Compiler) Marendić, Ante
  INGEO International Conference on Engineering Surveying 8th virtuálny priestor 22. - 23. 10. 2020 SIG Symposium on Engineering Geodesy 4th 22. - 23. 10. 2020 virtuálny priestor
  1. vyd.
  Cham (Switzerland) : Springer Nature, 2021 . - 324 s.
  ISBN 978-3-030-51952-0. -- ISBN 978-3-030-51953-7
  ISSN 2524-342X. -- ISSN 2524-3438
  https://doi.org/10.1007/978-3-030-51953-7
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (5) - článok
  book

  book

 6. Possibility of Use of BIM in Automated Geometry Check of Structures
  Honti Richard ; 010140  Erdélyi Ján ; 010140 Bariczová Gabriela ; 010140 Kopáčik Alojz ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140
  Contributions to International Conferences on Engineering Surveying : . S. 27-37
  building information modeling automated geometry verification wall flatness terrestrial laser scanning as-built documentation
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51953-7_3
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Analysis of warm-up effect on laser tracker measurement performance
  Choleva Radoslav ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Erdélyi Ján ; 010140
  Contributions to International Conferences on Engineering Surveying : . S. 142-154
  Leica AT960-MR testing warm-up time accuracy
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51953-7_12
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Adaptive Kalman filter for IMU and optical incremental sensor fusion
  Kajánek Pavol ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Erdélyi Ján ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140
  Contributions to International Conferences on Engineering Surveying : . S. 270-282
  inertial measurement unit IMU optical incremental encoder systematic error kinematic state of the system
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51953-7_23
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Error sources and models of the laser tracker without a beam steering mirror
  Choleva Radoslav ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140
  Pollack Periodica : . Vol. 16, no. 3 (2021), s. 27-32
  systematic errors corrections accuracy kinematic measurement static measurement
  https://akjournals.com/view/journals/606/16/3/article-p27.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Spôsob vyhodnotenia hrany dielika lineárneho meradla s čiarkovým kódom na komparátore : úžitkový vzor č. 9408, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 20. 12. 2021, Vestník ÚPV SR č. 24/2021
  Kopáčik Alojz ; 010140  Kajánek Pavol ; 010140 Erdélyi Ján ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140 Fraštia Marek ; 010140 Marčiš Marián ; 010140
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2021 . - 12 s.
  komparátor kalibrácia lineárne meradlo comparator calibration linear gauge
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/58-2021
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book