Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu24245^"
 1. Frames with unique global and local imperfection in shape of the elastic buckling mode (Part 1)
  Chladný Eugen  Štujberová Magdaléna ; V190
  Stahlbau . Vol. 82, No. 8 (2013), s. 609-617
  buckling mode imperfection imperfekcia rám oceľový stabilita steel frame
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Frames with unique global and local imperfection in shape of the elastic buckling mode (Part 2)
  Chladný Eugen  Štujberová Magdaléna ; V190
  Stahlbau . Vol. 82, No. 9 (2013), s. 684-694
  imperfection imperfekcia oceľový rám stabilita stability steel frame
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Navrhovanie oceľových mostov podľa eurokódu STN EN 1993-2 a eurokódov : STN EN 1990, STN EN 1990 Zmena A1, STN EN 1991-1-4, STN EN 1991-2, STN EN 1993-1-5, STN EN 1993-1-9, STN EN 1993-1-10 vrátane ich národných príloh, s prihliadnutím na STN EN 1993-1-1
  Chladný Eugen  Baláž Ivan ; V190 Bujňák Ján Kálna Karol Lapos Jozef ; V190 Kvočák Vincent Vičan Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010 . - 312 s.
  ISBN 978-80-89113-77-4
  eurokódy Mosty ocelové bridges eurocodes
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. Navrhovanie oceľových konštrukcií podľa Eurokódu 3 STN EN 199, časti -1-1:2006 a časti -1-8:2007, podľa ich národných príloh NA: 2007 a NA: 2008 a ich opráv AC: 2009 a AC: 2009
  Baláž Ivan ; V190  Ároch Rudolf ; V190 Chladný Eugen Kmeť Stanislav Vičan Jozef
  2. preprac. a rozš. vyd.
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010 . - 400 s.
  ISBN 978-80-89113-68-2
  oceľové konštrukcie eurokódy navrhovanie eurocodes design steel
  zborník
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  (4) - článok
  book

  book

 5. Verification of the Danube Dunaújváros main bridge design by independent structural calculation
  Agócs Zoltán ; V190  Chladný Eugen Brodniansky Ján ; V190 Ároch Rudolf ; V190
  Bridges in Danube Basin : . s.129-140
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Navrhovanie oceľových konštrukcií podľa Eurokódov STN 1993-1-1:2006 a STN EN 1993-1-8:2007
  Baláž Ivan ; V190  Ároch Rudolf ; V190 Chladný Eugen Kmeť Stanislav Vičan Jozef
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2007 . - 212 s
  ISBN 978-80-89113-35-4
  zborník
  book

  book

 7. Most Apollo cez Dunaj v Bratislave
  Agócs Zoltán ; V190  Maťaščík Miroslav Chladný Eugen Masaryk Igor
  Oceľové konštrukcie a mosty 2006 : . s.341-350
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. New Bridge over the Danube in Bratislava : BRIDGES IN DANUBE BASIN Volune I
  Maťaščík Miroslav  Agócs Zoltán ; V190 Chladný Eugen Masaryk Igor
  Bridges in Danube basin. Volume I : . s.153-158
  článok zo zborníka
  AEE - Scientific titles in foreign not noticed scientific year-books (not conference)
  AEE
  article

  article

 9. Vplyv geometrických imperfekcií a reziduálnych napätí na správanie sa železničných priehradových mostov
  Chladný Eugen  Ároch Rudolf ; V190
  Zvárané oceľové konštrukcie : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Štvorjazyčný slovník slovensko-anglicko-francúzsko-nemeckých odborných výrazov z oblasti stavebných konštrukcií, používaných v predbežných európskych normách - Eurokódoch ENV1, ENV2, ENV3, ENV4, ENV5, ENV6, ENV7, ENV8, ENV9.
  Baláž Ivan ; V190  Chladný Eugen Mrázik Augustín
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002
  slovník jazykový
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book