Search results

Records found: 62  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu2521^"
 1. Vplyv veterných elektrární na elektrizačnú sústavu Slovenska : Dát. ohaj., 20.10.2010, čís. ved. odb. 26-34-9
  Kósa Karol  Reváková Daniela (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 105 s
  veterné elektrárne elektrizačná sústava (ES)
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Zvyšovanie prenosovej schopnosti vonkajších elektrických vedení
  Revák Miroslav ; E  Reváková Daniela (xxx) ; E130
  ŠVOČ 2010 (elektronický zdroj) : Zborník vybraných prác . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Zvyšovanie prenosovej schopnosti vonkajších elektrických vedení
  Revák Miroslav ; E  Reváková Daniela (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 39 s
  elektrotechnika prenosové sústavy prenosové vedenia elektrické vedenia vonkajšie vedenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49868
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Zvyšovanie prenosovej schopnosti jestvujúcich vedení
  Reváková Daniela ; E130  Bindzár Miroslav ; E Samaš Juraj
  Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : . s.CD-ROM
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Vonkajšie elektrické vedenia / Aut.: Fecko, Š. a i.
  Fecko Štefan  Reváková Daniela ; E130 Varga Ladislav Lago Jozef Ilenin Stanislav
  Bratislava : Renesans, 2010 . - 599 s
  ISBN 978-80-89402-35-9. -- ISBN 80-89402-35-9
  elektrické vedenia
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI3031
  book

  book

 6. Bezpečnosť a stabilita prevádzky prepojených elektrizačných sústav v prostredí s liberalizovaným trhom s elektrinou : Dát. obhaj. 6.8.2010, č.ved. odb. 26-34-9
  Cabala Michal ; E130  Reváková Daniela (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 132 s
  Elektroenergetika trh s elektrinou
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Vysokoteplotné vodiče pre vonkajšie elektrické vedenia
  Bindzár Miroslav ; E  Reváková Daniela ; E130 Samaš Juraj
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 15, č. 5 (2009), s.32-36
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009
  Janíček František (Editor) ; E020  Reváková Daniela (Editor) ; E130 Daruľa Ivan (Editor) ; E020 Kubica Juraj (Editor) ; E020 Šulc Igor (Editor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-89402-08-3
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (28) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Vplyv ľudského činiteľa na spoľahlivosť vybraných zariadení prenosovej sústavy : Č.ved.odb. 5.2.30. Dát. obhaj. 10.4.2008
  Nováková Adriana ; E130  Reváková Daniela (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008 . - 76 s príl. A,B,C
  Elektroenergetika ľudské faktory prenosové sústavy spoľahlivosť systémov
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Stanovenie výkonov zdrojov pri výpadku komunikácie : Č.ved.odb. 26-34-9. Dát. obhaj. 25.5.2008
  Rumpel Martin  Reváková Daniela (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 76 s
  Elektroenergetika elektronická komunikácia prenos elektrickej energie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book