Search results

 1. Finančno-ekonomická analýza podniku
  Zalai Karol  Šlosárová Anna (rec.) Marková Jana (rec.)
  9. prepracované a rozšírené vyd.
  Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2016 . - 461 s. + prílohy
  ISBN 978-80-89710-22-5
  finančno-ekonomická analýza
  učebnica
  (4) - článok
  Finančno-ekonomická analýza podniku

  book

 2. Finančno-ekonomická analýza podniku
  Zalai Karol  Dávid Arnold Šnircová Jana ; M4000 Moravčíková Elena Hurtošová Jana Sovíková Dana Šlosárová Anna (rec.) Marková Jana (rec.)
  8. prepr. a rozš. vyd.
  Bratislava : Sprint dva, 2013 . - 471 s
  ISBN 978-80-89393-80-0
  finančno-ekonomická analýza
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (3) - monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF8160
  Finančno-ekonomická analýza podniku

  book

 3. Účtovníctvo
  Šlosárová Anna  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2011 . - 290 s
  ISBN 978-80-8078-418-8
  účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF5110
  book

  book

 4. Analýza účtovnej závierky
  Šlosárová Anna 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2006 . - 478 s
  ISBN 80-8078-070-6
  účtovná závierka
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov
  Šlosár Rudolf  Šlosárová Anna
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2005 . - 199 s
  ISBN 80-8078-043-9
  podvojné účtovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1010
  book

  book

 6. Účtovníctvo
  Soukupová Božena  Šlosárová Anna Baštincová Anna
  2. preprac. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2004 . - 638 s
  ISBN 80-8078-020-X
  účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  MTF2100
  R0001
  book

  book

 7. Výklad nového zákona o účtovníctve : (zákon č. 431/2002 Z.z.)
  Šlosárová Anna  Šlosár Rudolf
  Bratislava : Iura Edition, 2003 . - 121 s
  ISBN 80-89047-55-6
  účtovníctvo zákony Zákon o účtovníctve
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 8. Výkladový slovník ekonomických pojmov
  Šlosár Rudolf  Šlosárová Anna Majtán Štefan ; A1110
  3. upr. vyd.
  Bratislava : Media trade - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002 . - 254 s
  ISBN 80-08-03334-7
  Slovníky ekonomické
  slovník vecný
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book

 9. Účtovníctvo
  Soukupová Božena  Šlosárová Anna Baštincová Anna
  1. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2001 . - 530 s
  ISBN 80-89047-01-7
  účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3000
  book

  book

 10. Rukoväť účtovníctva podnikateľov
  Hvoždarová Janka  Šlosárová Anna Užík Ján
  1.
  Bratislava : Slovenský zväz účtovníkov v Súvahe,spol. s r.o, 1999 . - 318 s
  ISBN 80-88727-20-0
  účtovníctvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book