Search results

 1. The Influence of Cutting Parameters on Plastic Deformation and Chip Compression during the Turning of C45 Medium Carbon Steel and 62SiMnCr4 Tool Steel / aut. Marcel Kuruc, Tomáš Vopát, Jozef Peterka, Martin Necpal, Vladimír Šimna, Ján Milde, František Jurina
  Kuruc Marcel ; 063200  Vopát Tomáš ; 063200 Peterka Jozef ; 063200 Necpal Martin ; 063200 Šimna Vladimír ; 063200 Milde Ján ; 063200 Jurina František ; 063200
  Materials . Vol. 15, iss. 2 (2022), s. 1-18
  plastic deformation chip compression cutting edge radius cutting zone
  https://www.mdpi.com/1996-1944/15/2/585
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. Výroba zápustiek na CNC sústruhu s použitím CAM softvéru EDGECAM
  Habšuda Kevin ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158011
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh systému prípravy nástrojov pre CNC sústružnícke centrá vo vybranom podniku
  Bodnár Radovan ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164394
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Modelovanie a simulácia drsnosti obrobeného povrchu
  Veselý Michal ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158012
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Zariadenie pre automatický zber údajov o vybraných vlastnostiach reznej kvapaliny : prihláška úžitkového vzoru č. 35-2020, dátum podania prihlášky: 24.03.2020, dátum zverejnenia prihlášky: 24.03.2021, Vestník ÚPV SR č. 06/2021, stav: platný, zapísaný ÚV č. 9240, dátum oznámenia o zápise ÚV: 28.07.2021, Vestník ÚPV SR č. 14/2021 / aut. František Jurina, Jozef Peterka, Pavol Božek, Alexander Repko
  Jurina František ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 Božek Pavol ; 063800 Repko Alexander
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 5 s
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/35-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 6. Počítačová podpora návrhu a výroby tvarovo zložitej súčiastky
  Ikrényi František ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160208
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Počítačová podpora návrhu a výroby tvarovo zložitej súčiastky
  Tariška Erik ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148291
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Využitie CA technológií pri návrhu a výrobe zatváracieho noža
  Štefánik Daniel ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160560
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Počítačová podpora návrhu a výroby tvarovo zložitej súčiastky
  Málik Juraj ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148755
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0002
  book

  book

 10. Počítačová podpora návrhu a výroby tvarovo zložitej súčiastky
  Valachovič Tomáš ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=154406
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book