Search results

 1. Rezné kvapaliny
  Jurina František ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : D-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138297
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Spôsoby upínania
  Bíly Jakub ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160311
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Využitie CAx technológií v podmienkach podniku Metzeler Slovakia
  Valentová Andrea ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143576
  diplomová práca
  book

  book

 4. Počítačová podpora implementácie rozšírenej reality pri zavádzaní výrobných zariadení
  Böhm Peter ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158366
  diplomová práca
  book

  book

 5. Počítačová podpora monitorovania rezných kvapalín
  Lašo Maroš ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151238
  diplomová práca
  book

  book

 6. Počítačová podpora monitorovania rezných kvapalín
  Vincze Samuel ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151782
  diplomová práca
  book

  book

 7. Simulačné techniky a metódy v obrábaní
  Čuhák Marek ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151225
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh merania teploty pri obrábaní
  Keleši Roland ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151769
  diplomová práca
  book

  book

 9. Využitie CA technológií v podmienkach spoločnosti CNC frézovanie s.r.o. Bratislava
  Kováč Milan ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151770
  diplomová práca
  book

  book

 10. Influence of drag finishing parameters on the cutting edge radius of solidcarbide mills / aut. Marek Vozár, Boris Pätoprstý, Jozef Peterka, Peter Pokorný, Tomáš Vopát, Vladimír Šimna
  Vozár Marek ; 063000  Pätoprstý Boris ; 063000 Peterka Jozef ; 063200 Pokorný Peter ; 063200 Vopát Tomáš ; 063200 Šimna Vladimír ; 063200
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 749: 12th International Conference of the Carpathian Euro-Region Specialists in Industrial Systems, CEurSIS 2019, Baia Mare, Romania, 11.-12.4.2019, (2020), s. 1-10
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/749/1/012027/meta
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article