Search results

 1. Zborník anotácií. 25. medzinárodné slovensko - poľsko - české geodetické dni Bratislava, 6. - 8. 6. 2019
  Ferianc, Dušan, (Editor) Lukáč, Štefan, (Editor)
  Medzinárodné slovensko - poľsko - české geodetické dni 25. 6. - 8. 6. 2019 Bratislava, Slovenská republika
  Bratislava : Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 2019 . - 61 s.
  zborník
  (1) - článok
  book

  book

 2. Geodézia v priemysle [elektronický zdroj]
  Kopáčik Alojz ; 010140  Erdélyi Ján ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140 Lipták Imrich ; 010140 Lukáč Štefan Pospíšil Jiří (rec.) Šíma Jaroslav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - CD-ROM, 207 s.
  ISBN 978-80-227-4661-8
  geodézia a kartografia geodézia v priemysle inžinierska geodézia
  http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/skripta/Kopacik-A.-a-kol.---GEODEZIA-V-PRIEMYSLE.pdf
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  book

  book

 3. A.G.K.2015 s tematickým zameraním Inžinierska geodézia : zborník príspevkov. Bratislava, SR, 9. 6. 2015 elektronický zdroj
  (Editor) Kopáčik, Alojz, ; 010140 (Editor) Kyrinovič, Peter, ; 010140 (Editor) Erdélyi, Ján, ; 010140 (Editor) Lipták, Imrich, ; 010140 (Editor) Lukáč, Štefan, ; 010140
  A.G.K.2015 s tematickým zameraním Inžinierska geodézia Bratislava, Slovenská republika 9. 6. 2015
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - online, 118 s.
  ISBN 978-80-972005-9-6
  http://www.kgk.sk/uploads/media/AGK2015_Zbornik_prispevkov_web.pdf
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  book

  book

 4. Geodetická a metrologická podpora sub-atómového výskumu v CERNe
  Lukáč Štefan ; 010140  Korbašová Michaela ; 010330 Ferianc Dušan
  50. geodetické informační dny : . CD-ROM, [11] s.
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Meranie a vyhodnotenie zvislých posunov injekčnej štôlne VD Domaša
  Žilinec Ľubomír ; 010140  Lukáč Štefan (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 22.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89863
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách : zborník referátov z vedecko-odborného seminára s medzinárodnou účasťou elektronický zdroj
  Lukáč, Štefan, ; V140 (Editor) Lipták, Imrich, (Editor) ; V140
  Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách 16. 9. 2014 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - CD ROM, 160 s.
  ISBN 978-80-227-4245-0
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (9) - článok
  book

  book

 7. Teoretické a praktické základy overovania stability vzťažných výškových bodov pri meraní zvislých posunov vodných stavieb
  Lukáč Štefan ; V140  Žák Milan Lužák Peter
  Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách : . CD ROM, [12] s.
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 8. Dlhodobé meranie a monitorovanie objektov Vodného diela Gabčíkovo
  Lukáč Štefan ; V140  Prvý Martin
  Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách : . CD ROM, [11] s.
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 9. Poznatky a skúsenosti z dlhodobých etapových meraní zvislých posunov na VS Zemplínska Šírava
  Žák Milan  Lukáč Štefan ; V140
  Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách : . CD ROM, [11] s.
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 10. Modernizácia online systému Geomonitor na plavebných komorách VD Gabčíkovo
  Gróf Vladimír  Lukáč Štefan ; V140
  Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách : . CD ROM, [9] s.
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article