Search results

 1. Prevention of accidents at work and occupational diseases by implementation of ergonomics / aut. Petra Marková, Mária Homokyová, Filip Praj, Miloš Čambál
  Marková Petra ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 Praj Filip ; 064000 Čambál Miloš ; 064000
  MM Science Journal . March, 2022 (2022), s. 5526-5532
  work employee ergonomics occupational injury occupational disease
  https://www.mmscience.eu/journal/issues/march-2022/articles/prevention-of-accidents-at-work-and-occupational-diseases-by-implementation-of-ergonomics/download
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Návrh zefektívnenia procesu riadenia pohľadávok v podniku BESTRENT s. r. o.
  Jurková Miroslava ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160466
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh odporúčaní na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku
  Turská Zuzana ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148184
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh implementácie prvkov Industry 4.0 v systéme duálneho vzdelávania v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
  Knotková Martina ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148179
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh odporúčaní na zefektívnenie pracovnej motivácie a stabilizácie zamestnancov v priemyselných podnikoch
  Rothová Dana ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148182
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení v oblasti vedenia ľudí a motivácie zamestnancov v práci manažéra v podniku REVOL TT Consulting s. r. o.
  Zverbík Lukáš ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 28.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=154412
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Information technologies and e-learning / aut. Ella V Sosnovich, Svetlana Firsova, Mária Homokyová, Martina Horváthová
  Sosnovich Ella V.  Firsova Svetlana Homokyová Mária ; 064000 Horváthová Martina ; 064000
  Mechatronika, Výrobná technika, Digitálny podnik: najnovšie úspechy, výzvy, trendy : . S. 140-145
  e-learning IT education
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Návrh systému daňového manažmentu / aut. Mária Homokyová, Filip Praj
  Homokyová Mária ; 064000  Praj Filip
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 25, č. 7-8 (2021), s. 1-19
  daňový manažment priemyselný podnik
  https://www.engineering.sk/strojarstvo-extra/21562-navrh-systemu-danoveho-manazmentu
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Návrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie zamestnancov v podniku ENVIRAL, a.s.
  Gutová Liliana ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151965
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. The Methodology of Tax Records for the Support of Tax Management / aut. Nataliy Shaidurova, Mária Homokyová
  Shaidurova Nataliy  Homokyová Mária ; 064000
  MAPE 2020 : . S. 720-731
  tax tax management optimization
  https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002fmape$002f3$002f1$002farticle-p720.xml
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article