Search results

 1. Návrh využívania finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia v podniku THERMOPLASTIK s.r.o.
  Mocková Dominika ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151938
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh ukazovateľov na ekonomické hodnotenie pôsobenia zamestnancov v podniku KNOTT spol. s r.o.
  Slobodová Anna ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151945
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie procesu vnútropodnikovej komunikácie v podniku SPEDAS, s.r.o.
  Danihelová Mária ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141360
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh opatrení v oblasti vedenia ľudí a motivácie zamestnancov v práci manažéra v podniku ZF Slovakia, a.s.
  Hírešová Mária Klára ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141365
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v podniku MAHLE Behr Senica s.r.o.
  Jarásová Nikoleta ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141370
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v podniku Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia
  Valentovičová Karin ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141575
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh plánovania a riadenia osobnej kariéry zamestnancov v podniku SUPRATEK s.r.o.
  Šušotová Ivana ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151975
  diplomová práca
  book

  book

 8. Application of tax optimization in small and medium-sized industrial enterprises / aut. Vanesa Prajová, Mária Homokyová
  Prajová Vanesa ; 064000  Homokyová Mária ; 064000
  1. vyd.
  Ostrava : Pustina Jiří - Ámos, 2020 . - 123 s. (1 DVD-ROM)
  ISBN 978-80-87691-27-4
  daňový manažment daňová optimalizácia malé a stredné podniky
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 9. The Methodology of Tax Records for the Support of Tax Management / aut. Nataliy Shaidurova, Mária Homokyová
  Shaidurova Nataliy  Homokyová Mária ; 064000
  MAPE 2020 : . S. 720-731
  tax tax management optimization
  https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002fmape$002f3$002f1$002farticle-p720.xml
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Ekonomická analýza podniku / aut. Mária Homokyová, Jozef Sablik, Viktória Talnagiová
  Homokyová Mária ; 064000  Sablik Jozef Talnagiová Viktória
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2020 . - 98s.
  ISBN 978-80-8096-268-5
  ekonomická analýza výkonnosť podniku
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book